Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

Teenuse üldandmed

Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maakonna kohalikule omavalitsusele.

Esitatav dokument peab vajadusel olema legaliseeritud või apostille`ga kinnitatud. Info legaliseerimise ja apostille`ga kinnitamise kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Kestvus   

Dokumendi registrissekandmise maksimaalne aeg on 1 kuu.

Hind 

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus                           

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Vastutajad:   Riina Lilleõis, rahvastikuregistri- ja perekonnaseisutoimingute spetsialist, tel 463 6084

                         

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

Vajalikud dokumendid

Avaldaja isikut tõendav dokument. 

Rahvastikuregistrisse kantav välisriigi dokument

Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Välisriigi dokumendi kanne rahvastikuregistris.