Hiiumaa vallavalitsuse komisjonid

Kriisikomisjon

Hiiumaa valla kriisikomisjon on alatine komisjon kriisireguleerimise alase tegevuse korraldamiseks Hiiumaa valla haldusterritooriumil.

Hiiumaa valla kriisikomisjoni põhimäärus

Hiiumaa valla kriisikomisjoni koosseis

 

Laste ja perede komisjon

Hiiumaa vallavalitsuse laste ja perede komisjon on alatine komisjon lastekaitse alase tegevuse korraldamiseks Hiiumaa valla haldusterritooriumil.

Hiiumaa Vallavalitsuse laste ja perede komisjoni moodustamine ja põhimäärus

 

Maakonna liikluskomisjon

Hiiu maakonna liikluskomisjoni põhiülesandeks on kaasa aidata maakonna ühtse transpordipoliitika väljatöötamisele ja rakendamisele, mis tagaks liikluse sujuvuse, liiklejate ohutuse, liiklusolude paranemise ja liikluse kahjuliku mõju vähendamise. Samas on komisjoni eesmärgiks partnersuhete arendamine maakonna liiklusalaste probleemide lahendamiseks ja koostööd nõudvate tegevuste paremaks koordineerimiseks.

Hiiu maakonna liikluskomisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine

 

Osavaldade liikluskomisjon

Osavaldade liikluskomisjoni eesmärk on analüüsida osavaldade liikluskorralduse ja -ohutuse alast olukorda, anda soovitusi ja teavitada vallaelanikke sellealastest probleemidest.

Osavaldade liikluskomisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine

 

Sotsiaalkomisjonid

Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa osavalla sotsiaalkomisjon

Emmaste ja Käina osavalla sotsiaalkomisjon

 

Spordikomisjon

Spordikomisjoni eesmärk on analüüsida Hiiumaa spordielus toimunud muudatusi ja kavandada arenguid.

Spordikomisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine

 

Tervisenõukogu

Hiiumaa tervisenõukogu moodustamine

 

Turvalisuse nõukogu

Hiiumaa turvalisuse nõukogu moodustamine