Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

26. maini toimub Rambi ja Murula detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek Emmaste vallamajas ja Hiiumaa valla veebilehel.

Planeeringuala suurus on 4,6 ha ehk hõlmab mõlemat kinnistut tervikuna. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine kokku üheksaks iseseisvaks kinnistuks, millest kaheksale hoonestatavale kinnistule määratakse hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamule ja kuni kolmele abihoonele ning üks kinnistu jääb hoonestamata looduslikuks rohumaaks. 

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 3. juunil kell 10 Emmaste vallajamas. 

Täiendav info: Pilvi Post, pilvi.post@hiiumaa.ee, tel 462 2445.