Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamine on teenus millega tagatakse eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikliku taotluse alusel hindab ametnik eluruumi tagamise vajadust ning edastab oma hinnangu valitsusele otsustamiseks.

Puudega isikule eluruumi tagamine:

Puudega isikul, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, toimetuleku või suhtlemisega, aitab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.