Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale

Toetuse suurus:

  • raske puudega 25 eurot kuus
  • sügava puudega 40 eurot kuus

Hooldajatoetus määratakse ja makstakse isikule, kes on määratud hooldajaks puudega isikule.

Hoolduse seadmine, hooldusvajaduse hindamine ja hooldaja määramine on lahti kirjeldatud täisealise isiku hoolduse teenuse kirjelduses.

Hooldajatoetus määratakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise perioodiks.

Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest 25. kuupäevaks alates haldusakti jõustumisele järgnevast kuust.