Huvialategevuse toetus

Sissetulekust sõltuv toetus

Huvitegevuse toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale toimetulekuraskustes pere lapse huvikooli õppemaksu või huvialaringi ringitasu tasumiseks.

Rohkem infot https://vald.hiiumaa.ee/huviharidus