Sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste vormid

Teenuse- ja toetusetaotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka iseteeninduses.

  • Iseteeninduses täitmiseks vajalik sisselogimiseks ID-kaart, mobiil-ID või Smart-ID.

  • Arvutis täitmiseks laadige taotluse blanket alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. 

  • Vormi võib ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua osavalda. 

Täidetud taotluse edastada osavalla sotsiaaltööspetsialistile, kontaktid leitavad siit või saata toetused@hiiumaa.ee

Taotluste vormid

Sünnitoetus

docx pdf e-vorm

Täiendav lapsetoetus

docx pdf e-vorm

Esimesse klassi astuja toetus (taotluste esitamine alates 01.08.2024)

docx pdf e-vorm

Eaka sünnipäevatoetus

docx

pdf

 

Matusetoetus

docx

pdf

e-vorm

Toimetulekutoetus

docx

 

 

Sissetulekust sõltuv toetus (sõidu-, tervise-, hooldekodu-,
huvitegevuse- ja muu ühekordne toetus)

docx

pdf

 

Huvihariduses osalemise taotlus peredele

docx   e-vorm

Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine lapse ja
täisealise hooldajale

docx

   

Raske või sügava puudega lapse toetav toetus

docx

  e-vorm

Koduteenuse taotlus

docx

 

 

Tugiteenuse taotlus lapsele (tugiisiku-, lapsehoiu-, transpordi- ja muu teenus)

docx

 

e-vorm

Üldhooldusteenuse ja rahastamise taotlus

docx

pdf  

Energiakulude hüvitamine (taotlemine lõppenud alates 12.06.2022)

docx pdf e-vorm
Sõidusoodustuse taotlus isikukoodiga sidumimiseks docx