Kärdla kool

Kärdlase ehitatakse uus koolihoone, mis on praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile: 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale.   

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis ei vasta tänapäevastele vajadustele. Lammutatakse hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks.

Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.  


 

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:

Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk

Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)

Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)

Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)

Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk

Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor

Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva

Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter

Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš

Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren

Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

kärdla põhikool

kärdla põhikool

kärdla põhikool

 Kärdla kooli põhiprojekt

Arhitektuurivõistluse võistlusülesanne

Esitatud tööd:

1. koht ASUM

2.-3. koht KOOLI PÕIK

2.-3. koht LUST

Esitatud töö MÄGI

Esitatud töö ONRA

 

Vaata ka seotud uudiseid:

« Tagasi

Kärdla põhikool pakub tööd

kärdla põhikool logo

 

 

 

 

 

Kui Sa soovid päriselt muuta maailma paremaks paigaks ja teha maailma kõige tähenduslikumat tööd, siis tule Kärdla põhikooli tööle! 


2020/2021 õppeaastal oodatakse kollektiivi õpetajaid, tugispetsialiste, huvijuhti ning majandusjuhatajat: 

  • mõtleme aegsasti valdkonna spetsialistide järelkasvule, 

  • toetame kolleegide enesetäiendamist – eriti kvalifikatsiooni omandamist, 

  • oleme avatud inimestele, kes soovivad endale võtta uusi väljakutseid, 

  • Hiiumaa vald maksab noorele, kuni 35 aastasele spetsialistile stipendiumi  kahe aasta jooksul 200 eurot kuus. 

Saada oma CV ja motivatsioonikiri, koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt 31. märtsiks kooli direktorile direktor@kardla.edu.ee, lisainfo Margit Kagadze 5347 4137 
Rohkem infot leiad kooli kodulehelt https://www.kardla.edu.ee/et 

Oled oodatud!

Kärdla põhikool saab endale uue, arhitektuurselt kõrgetasemelise koolihoone, mis arvestab kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale, toetab õppija sotsiaalset ja individuaalset arengut. Kooli ideekavand järgib liikuma kutsuva kooli põhimõtteid.  
Vaata lähemalt https://vald.hiiumaa.ee/projektid  

 

tööpakkumine kärdla põhikool