Emmaste osavald

Emmaste vallamaja asub aadressil Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi      

Telefon

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Tiit Reha

5883 7709

tiit.reha@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine koostöös
hallatavate asutustega. Osavalla heakorra,
haljastuse, jäätmemajanduse korraldamise
tagamine.

Sekretär

Heli Üksik

462 2444

heli.uksik@hiiumaa.ee
emmaste@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine.

Maaspetsialist
Ehitusspetsialist

Pilvi Post

462 2445

pilvi.post@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud.

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Detailplaneeringute
menetlemine. Hajaasustuse programmi

koordineerimine osavallas. Projektide eestvedamine. 

Sotsiaaltööspetsialist

Liia Rull 

462 2441
5300 0835

liia.rull@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine.

 

 

Emmaste osavalla valitsus

Vallamaja, Emmaste, 92001 Hiiumaa

Registrikood: 77000571

Telefon: 462 2444; 5345 3246 

Faks: 462 2440

E-post: emmaste@hiiumaa.ee

 

Emmaste osavalla hallatavad asutused

 

 

 

Emmaste vallamaja