Osavallad
 

Osavald on Hiiumaa vallas tegutsev üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohalike elanike kaasamine kohalike küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

Osavalla ülesanded:

1) piirkonnatasandi arendustegevus ja koostöö kodanike ühendustega;
2) sotsiaalhoolekanne;
3) registritoimingud, asjaajamine ja õigusalane nõustamine;
4) ehitus, maa ja planeeringute alane nõustamine ja asjaajamine;
5) osavalla territooriumil asuva vallavara ja osavallale eraldatud eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;
6) vallavara haldamine ja majandamine;
7) noorsootöö, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise korraldamine;
8) elamu- ja kommunaalmajandus;
9) heakord ja haljastus.