Noortevolikogu

Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Hiiumaa valla noortevolikogu põhimäärus võeti vastu 21. juunil 2018

HIIUMAA NOORTEVOLIKOGU III KOOSSEIS

Getlin Juhe (esimees)

Britt Anell Teemets (aseesimees)

Hugo Oskar Kopli

Teili Unt

Jürgen Vander

Karl-Artur Eiskop

Martin Kääramees

 

HIIUMAA NOORTEVOLIKOGU II KOOSSEIS

Marilin Tisler (esimees)                                       

Laura Tekla Mežule (aseesimees)

Joosep Niit

May Kane

Anete-Lisete Pamberg

Meribell Rüütel

Krete Saarmets

Kristelle Platov

Eleriin Vaher

Getter Juhe

Grete Olev

 

HIIUMAA NOORTEVOLIKOGU I KOOSSEIS

                         

Karl-Markus Kivioja, Käina osavaldHiiumaa valla noortevolikogu

Jaan-Martin Ugam, Emmaste osavald

Kenert Kraavik, Kärdla osavald

Richard Pertel, Kõrgessaare osavald

Mattias Malk, Kärdla osavald

Getlin Juhe, Pühalepa osavald  

Johanna Aaslepp, Kärdla osavald

Georg Rüütel, Käina osavald

Maitis Roosimaa, Kärdla osavald

Viktoria Lohk, Kärdla osavald     

Triin Helimets, Kärdla osavald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui kandidaat on õpilane Hiiumaa valla põhikoolis, huvikoolis või Hiiumaa gümnaasiumis.

Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat ning ülevallalise paremusjärjestuse alusel täidetakse ülejäänud noortevolikogu kohad.

Noortevolikogu liige valitakse kaheks aastaks.

 

Noortevolikogu istungite protokollid

12. oktoober 2023

18. september 2023

14. august 2023

13. aprill 2023

9. märts 2023

9. veebruar 2023

8. detsember 2022

17. november 2022

19. oktoober 2022