Emmaste osavallakogu liikmed

Priit Koff – osavallakogu esimees, osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Vello Maripuu– osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate küla- või asumiseltside esindaja

Eiki Nestor – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina

Evelin Lehtsaar – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina

Hindrek Jõesaar – osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate küla- või asumiseltside esindaja

Aivo Härm – osavallakogu liige osavallas elavate eakate esindaja 

Triinu Paabut - osavallakogu liige osavallas elavate noorte esindajana