Kärdla osavallakogu liikmed

Esimees ja kodanikeühenduste/külavanemate esindaja Anu Pielberg

Aseesimees ja ettevõtjate esindaja Martin Kagadze

Hoolekogude esindaja Liis Soonik

Noorte esindaja Saara Kattel

Hiiumaa vallavolikogu liikmed Lembit Vainumäe ja Inge Talts