Pühalepa osavallakogu liikmed

Antti Leigri – osavallakogu esimees, osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina 

Maria Remmelkoor – osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindajana

Argo Nurs – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina 

Aivo Pere – osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Ille Kivistu – osavallakogu liige osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindajana

Getlin Juhe – osavallakogu liige osavallas elavate noorte vähemalt 16aastase esindajana

Andres Onemar – osavallakogu liige osavallas elavate eakate vähemalt 65aastase esindajana