Vaimset tervist toetavad tasuta teenused Hiiumaa vallas

Projekt "Vaimse tervise teenuse kättesaadavuse parandamine Hiiumaa vallas"

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga toetab Hiiumaa vallavalitsus vaimse tervise tasuta teenuste pakkumist, et parandada Hiiumaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Teenust osutatakse kuni 31. detsembrini 2024,või kuni eelarveliste vahendite lõppemiseni. Kogukondlike vaimse tervise teenuste arendamine võimaldab pakkuda abi elanikele, kelle vaimse tervise olukord ei vaja veel kliinilist sekkumist, kuid kellel võib ilma õigeaegset abi saamata kujuneda välja vaimse tervise häire. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast olukorrast, kuhu ta on sattunud.

Teenuse eesmärk on parandada inimeste ligipääsu vaimse tervise teenustele. Teenuse saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta teenuseosutajaga. 

 

Ehrenbusch Consulting OÜ

Teenuse pakkuja: Helena Ehrenbusch (psühholoog-nõustaja)

Teenuse sisu: Psühholoogiline nõustamine. Psühholoog nõustab inimest vabatahtlikkuse alusel psühholoogiliste probleemide, elukriiside või muude eluraskuste puhul. 

Lisainfo: teenus on Hiiumaa valla elanikule tasuta. Teenuse saamiseks pöörduda võivad nii täiskasvanud kui lapsed. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust nõustajaga. 

Kontakt: helena@ehrenbusch.ee , 502 4163. https://ehrenbusch.ee/et/helena-ehrenbusch/

 

SoMoMe OÜ, 

Teenuse pakkuja: Liina Kohu (pereterapeut, perelepitaja)

Teenuse sisu: Perenõustamine, mille eesmärk on toetada perekonda läbi nõustamise ja juhendamise, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga (süsteemne töö) sh vanemlike oskuste suurendamine ja teadlikkuse tõstmine, mida peale hakata laste käitumisprobleemidega.   

Lisainfo: teenus on Hiiumaa valla elanikule tasuta. Teenuse saamiseks pöörduda võivad nii täiskasvanud kui lapsed. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust nõustajaga. 

Kontakt: kohuliina@gmail.com , 520 6846. FB.

 

Ühendus Hiiumaa EELK Diakooniakeskus

Teenuse pakkuja: Triin Simson (hingehoidja ja pereterapeut)

Teenuse sisu: Hingehoidlik nõustamine. Hingehoidliku nõustamise eesmärk on inimese toetamine elukriisides: üleminekuetapid, toimetulek muutustega seoses haigusega, lähedase surmaga. Eksistentsiaalsed küsimused – mis on elu mõte, kes olen mina. Eesmärgiks inimese toimetulek muutustega elus, kriisidest tugevamana välja tulemine, enda elu ja oma maailma mõtestamine. Pereteraapia on psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega.  Eesmärk on toetada peresuhteid ja seeläbi iga pereliikme paremat toimetulekut oma eluga, parandada üksteisemõistmist, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt ning õpetada probleemilahendusoskusi.

Lisainfo: teenus on Hiiumaa valla elanikule tasuta. Teenuse saamiseks pöörduda võivad nii täiskasvanud kui lapsed. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust nõustajaga.

Kontakt: simsontriin@gmail.com, 56212357.

 

JML Konsultatsioonid OÜ

Teenuse pakkuja: Merit Lage (psühholoogiline nõustaja, psühhoterapeut, paariterapeut)

Teenuse sisu: Psühholoogilise nõustamise käigus püütakse hõlbustada inimese toimetulekut tema elukeskkonnas, talle keerukates elusituatsioonides ja suhetes. Psühhoteraapia eesmärk on teadlikkuse tõstmise, terapeutilise suhte ja terapeutilise harjutamise kaudu muutuste esilekutsumine inimese mõttemustrites, valikutes ja käitumises, et paremini toimida käesolevas elukeskkonnas. Paariteraapia eesmärgiks võib olla paari või perekonna toimetuleku paranemine, emotsionaalse seotuse suurenemine, vastastikuse mõistmise paranemine, kaotatud kontakti taastamine. Nii saab paar või pere liikuda ummikseisust või võimuvõitluse tandrilt edasi rahuldust pakkuvamate suhete poole perekonnas.

Lisainfo: teenus on Hiiumaa valla elanikule tasuta. Teenuse saamiseks pöörduda võivad nii täiskasvanud kui lapsed. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust nõustajaga.

Kontakt: info@meritlage.ee, 56 613 222, www.meritlage.ee

 

Lahenduskeskus MTÜ

Teenuse pakkuja: Mari Lipp (loovterapeut, superviisor)

Teenuse sisu: Loovteraapias (kunstiteraapias) käimine on vaimset tervist toetav protsess, mille jooksul saab osaleja oma elus aktuaalsete teemadega tegeleda, neid läbi kunsti väljendada ja koos terapeudiga analüüsida. See viib iseendaga parema kontaktini, mõistmiseni ja uute vaatenurkade ja lahenduste leidmisteni probleemsetele olukordadele ning käitumis- ja mõttemustritele.

Lisainfo: teenus on Hiiumaa valla elanikule tasuta. Aja broneerimiseks tuleb võtta otse ühendust nõustajaga.

Kontakt: mari@lahenduskeskus.ee ,5267511. https://lahenduskeskus.ee/avaleht/mari-lipp/