Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on:

  • isiku aitamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel,
  • võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel
  • nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu
  • lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Võlanõustamisteenuse saamiseks palume pöörduda osavalla sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule, kes teeb kindlaks teenuse vajaduse ning  vajadusel suunab teenusele.

Võlanõustamisteenust osutab
Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus
sotsiaalnekaasatus.eu