Jäätmete liigiti kogumine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sortimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Sorteerimata jäätmete toimetamisel prügilasse kohaldatakse kümnekordset saastetasu. Prügi tekitajale tähendaks see 2-3 korda suuremat prügiarvet. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast on siinkohal üle räägitud veel kõik olulised nõuded, mida elanikud ja korteriühistud arvestama peavad.


Mida peab sorteeritult koguma?

Pakendid -  jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika-ja hooldustoodete pakendid (näiteks šampoonipudelid), plastnõud ja karbid, muud  plastpakendid, värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid, toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja korgid, konservikarbid, kiletatud kartongist mahlapakendid, joogipudelid, kilekotid, pakkekile, puitpakend, tekstiilpakend, paber- ja kartongpakend, alumiiniumist joogipakend.
Paber ja papp -  ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberis ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud, pappkastid- ja karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid.
Aia ja pargijäätmed - niidetud rohi, kokku riisutud lehed ja oksad, rohimisjäätmed.
Biolagunevad jäätmed - köögi - ja toidujäätmed ning kõik muud jäätmed, mida on võimalik kompostida.
Ohtlikud jäätmed - vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid jms.
Ülejäänud siin nimetamata jäätmed:  nt kütmisel tekkiv tuhk, hügieenitarbed, katkised ja kasutuskõlbmatud  jalanõud, riided, nõud ja muud tarbeesemed, väga määrdunud pakendid jms- võib panna segaolmejäätmete konteinerisse.

Probleemtoodete jäätmed - akud, patareid, romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad.
Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia Hiiumaa jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.

Mida peab tegema korterelamu elanik ja ühistu?

Kortermaja elanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid ning aia - ja pargijäätmed.

Ühistul on kohustus korraldada oma krundil tekkivate aia- ja pargijäätmete eraldi kogumine. Pakendid viib kortermaja elanik ise pandipakendite puhul taarapunkti ning muude pakendite puhul avalikku pakendikonteinerisse. Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning toimetada Hiiumaa jäätmejaama (Ristivälja küla) või muusse ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Mida peab tegema eramu või ridamaja omanik?

Eramu omanik peab liigiti koguma pakendeid, paberi ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid, probleemtoodete jäätmeid ning aia- ja pargijäätmeid.
Hetkel ei ole nõuet, et eramu omanik peaks hankima endale eraldi paberi- ja papijäätmete või mõne muu jäätmeliigi mahuti. Liigiti kogutud pakend tuleb viia pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Aia- ja pargijäätmed võib komposteerida oma kinnistul või kui seda ei soovita ja/või jäätmete kogus on suur, tuleb need toimetada Hiiumaa jäätmejaama. Ohtlikud jäätmed ja probleemtoodete jäätmed tuleb koguda eraldi ning toimetada Hiiumaa jäätmejaama Ristivälja külas või mujale ohtlike jäätmete kogumispunkti.

  Kasutage Hiiumaa jäätmejaama!

Mida teevad pakendiorganisatsioonid?

Pakendiorganisatsioonid- OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja MTÜ Tootjavastutusorganisatsioon- on kohustatud paigaldama piisaval hulgal pakendikonteinereid ja neid tühjendama.

Omavalitsuse esindaja on Martin Kagadze, tel 5184332

Ettepanekud esitada e-post: martinmullaabi@gmail.com

Mida teeb Hiiumaa vald?

Valla kohustuseks on jäätmekäitluse tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete veo rakendamine ning inimeste igakülgne informeerimine. Jäätmealaste küsimustega palume julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialisti poole. 

PAKENDIJÄÄTMETE-SORTIMISJUHEND.

Avalikud pakendikonteinerid asuvad:

Emmaste osavald:

 • Emmaste küla
 • Jausa küla
 • Valgu küla
 • Sõru küla
 • Nurste küla
 • Pärna küla

Käina osavald:

 • Ristivälja küla, Hiiumaa jäätmejaam
 • Nõmme küla
 • Kassari küla
 • Käina alevik
 • Putkaste küla
 • Männamaa küla

Pühalepa osavald:

 • Palade küla
 • Suuremõisa küla
 • Vilivalla küla
 • Nõmba küla
 • Tubala küla
 • Hellamaa küla
 • Sarve küla
 • Lõpe küla
 • Salinõmme küla
 • Heltermaa küla

Kärdla osavald (Kärdla linnas):

 • Vabaduse tn parkla
 • Pae tänav
 • Kaare ja Aia tn parkla
 • Tormi Konsum
 • Nuutri tänav
 • Heltermaa mnt
 • Väike-Tiigi tänav
 • Sireli tänav
 • Tormi tänav
 • Turuplats
 • Uue tn parkla
 • Leigriväljak

Kõrgessaare osavald:

 • Kõrgessaare alevik
 • Luidja küla
 • Lauka küla
 • Kõpu küla
 • Kalana küla