Juhtimisaudit

Hiiumaa Vallavalitsus tellis OÜ Geomedia'lt juhtimisauditi. Antud auditi eesmärk on juhtimisalane konsultatsioon, mille tulemusel teha ettepanekuid Hiiumaa valla optimaalse juhtimisstruktuuri kujundamiseks. Tutvu juhtimisauditiga.

20. aprillil tutvustati Youtube'i kanali vahendusel juhtimise analüüsi - mida tehti, kuidas tehti ja milliste järeldusteni jõuti.