Lähedase kaotus

26.04.23

Surma registreerimise ja matuste kohta leiab rohkem infot eesti.ee

Surma registreerimine ja tõendi väljastamine

Surm tuvastatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt, kes vormistab elektroonilise surmateatise, mille alusel registreeritakse surm rahvastikuregistris.

Kui lähedane sureb haiglas, väljastab surmatõendi haigla, muudel juhtudel perearst.

Ainult erandjuhtudel ei edasta meditsiiniasutus surma kohta rahvastikuregistrisse automaatselt andmeid. Sellisel juhul ei väljasta arst ka surmatõendit ja lähedastel tuleb surma registreerimiseks seitsme päeva jooksul alates surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada kohalikule omavalitsusele.

Surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta.

Surnult sündinud lapse surma rahvastikuregistris ei registreerita ega väljastata ka surmatõendit, surma tõendab ja matmist võimaldab arstlik surmateatis.

Matused

Inimese viimasele teekonnale saatmine võib toimuda mitmel moel. Sõltuvalt inimese tõekspidamistest ja lähtudes kadunu soovidest, võib valida kahe põhilise matmisviisi ehk kas kirstu- või urnimatuse vahel.

Matused jagunevad kaheks: usutavade kohased ja ilmalikud matused. Usutavade kohane matusetalitus võib toimuda näiteks pühakojas, kabelis või haual. Sama kehtib ka tuhastamismatuse puhul. Ilmalike matuste erinevus usutavade kohasest seisneb vaid selles, et matusetalitust ei vii läbi vaimulik. Eestis on seni eelistatud usutavade kohaseid kirstumatused, ent viimastel aastatel on oluliselt kasvanud ka urnimatuste arv.

Inimest ei tohi matta enne, kui surm on perekonnaseisuasutuses registreeritud, matmine toimub surmatõendi alusel. Vaid surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

Kui inimene sureb välismaal

Info välisministeeriumist 24/7 konsulaarabi valvetelefonil +372 5301 9999

Facebooki veebikonsul: www.facebook.com/valismin

Matusetoetuse taotlemine

Matusetoetuse taotlemiseks tuleb pöörduda surnu viimase rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse poole.

Toetuse taotlemiseks on kolm võimalust:

Matusebüroo teenused

Matusebüroo abistab matuse korraldamisega algusest lõpuni. Kui valitud matusebüroo ei paku ise kõiki teenuseid, siis nõustab ja soovitab kontakte.  

NB! Matusebüroosse pöördudes tuleb kaasa võtta surmatõend!

Morelli Matusebüroo OÜ

Käina mnt 13, Kärdla.
Tel 562 5957;  ööpäevaringselt lahkunu transport tel 5647 6488
info@morelli.ee
www.morelli.ee

Soikka OÜ

Villamaa, Kõrgessaare osavald
Tel 469 3504, 518 9882
aigor@hot.ee
http://soikka.eu/

Matusekõneleja

Telefon

E-mail

Ingrid Purge

(ilmalik ja kristlik kõneleja)

5695 4846

 

sydamepesa@gmail.com

Pastor Enno Tuulik

5626 5750, 5665 1407

enno@ekklesia.ee

Pastor Timo Lige

511 9542

timo@ekklesia.ee
www.misjonikogudus.com

Pastor Enn Veevo

 

463 1556, 5646 2160

palade@ekklesia.ee

palade.ekklesia.ee

Pastor Väino Kaev

463 1508, 5331 1936

vaino@ekklesia.ee

Pastor Tarmo Kähr

5662 6836

 

Diakon Triin Simson

5621 2357

simsontriin@gmail.com

Preester Hüllo-Kristjan Simson

 

5621 0324

simson@eelk.ee w
www.dago.ee

Preester Aabraham Tölpt

 

509 0251

 

aabraham@eoc.ee
www.kirik-hiiumaal.ee

 

Kalmistud

Matuse toimumise aeg ja koht on vaja kooskõlastada kalmistuvahiga.

Kalmistu

Kontakt

Telefon

E-mail

Kärdla kalmistu 

Tiit Luik

516 8005

 

Pühalepa kalmistu

 

Pühalepa osavallavalitsus

463 6840

 

pyhalepa@hiiumaa.ee

 

Palade kalmistu

 

Pühalepa osavallavalitsus

463 6840

 

pyhalepa@hiiumaa.ee

Kuri kalmistu

 

Pühalepa osavallavalitsus

463 6840

 

pyhalepa@hiiumaa.ee

Emmaste kalmistu

Sirje Nigul

5668 0689

 

Mänspe kalmistu

Arno Õispuu

5611 1876

 

Käina kalmistu

Käina osavallavalitsus

462 2888

kaina@hiiumaa.ee

Kassari kalmistu

Käina osavallavalitsus

462 2888

kaina@hiiumaa.ee

Kuriste kalmistu

Käina osavallavalitsus

462 2888

kaina@hiiumaa.ee

Malvaste kalmistu

Kõrgessaare osavallavalitsus

463 6071

korgessaare@hiiumaa.ee

Puski kalmistu

Kõrgessaare osavallavalitsus

463 6071

korgessaare@hiiumaa.ee

Kõpu (EAÕ) kalmistu

Kõrgessaare osavallavalitsus

463 6071

korgessaare@hiiumaa.ee

Reigi kalmistu

Mati Härma

5669 0465

 

Kõpu alumine kalmistu

Mati Härma

5669 0465

 

 

Muud vajalikud toimingud

Ärge unustage kontrollida lähedase püsimakseid ja teenuslepinguid.

Panka pöördumisel on lahkunu kontol olevat raha võimalik kasutada matusekuludeks surmatõendi ja kulusid tõendavate dokumentide alusel kuu aja jooksul.

Pärimistoimingud

Pärimisküsimusi saab lahendada vabalt valitud notari juures.

Hiiumaa notar Maira Kattel

Põllu tn 17, Kärdla
Tel 469 1144
maira.kattel@notar.ee

Leinanõustamine

Triin Simson
Tel 5621 2357
simsontriin@gmail.com