Lähedase kaotus

Materjali panid kokku Hiiumaa gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe õpilased koostöös Hiiumaa vallavalitsusega.

Surma fikseerimine

Surma tuvastab meedik, kes vormistab elektroonilise surmateatise, mille alusel registreeritakse surm rahvastikuregistris.

Kui lähedane sureb haiglas, väljastab surmatõendi  haigla, muudel juhtudel perearst. Surmatõend on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Surmatõendi esmakordne väljastamine meditsiiniasutuse poolt on tasuta, korduva tõendi väljastab Hiiumaa vallavalitsus ja selle paberversiooni eest tuleb tasuda riigilõiv 10 eurot, elektroonsel 5 eurot. Info: www.eesti.ee ja https://vald.hiiumaa.ee/perekonnatoimingud

Haigla ja arstide kontaktid

Hiiumaa Haigla
Rahu 2, Kärdla
Tel 462 2795
info@haigla.hiiumaa.ee

Kärdla Perearstid OÜ
Nuutri 3a, Kärdla
Tel 462 2770
kardla.perearstid@gmail.com

Emmaste Tervisekeskus 
Emmaste küla   
Perearst Kai Lauter
Tel 462 2400
lauterkai@gmail.com

Surma registreerimine erandjuhul Eesti perekonnaseisuasutuses

Hiiumaa vallavalitsus
 Keskväljak 5a, Kärdla
Tel 463 6082
valitsus@hiiumaa.ee

 

Kui inimene sureb välismaal
Info välisministeeriumist 24/7 konsulaarabi valvetelefonil +372 5301 9999
Facebooki veebikonsul: www.facebook.com/valismin
pressitalitus@mfa.ee

Lahkunu transportimine
Ööpäevaringselt OÜ Morelli Matusebüroo
Tel 5647 6488
Külmkambris säilitatakse lahkunut matuse toimumise päevani.
Külmkambri teenus on tasuline: 10 eurot/ööpäevas

Matusetoetuse taotlemine

Taotlemine Hiiumaa vallavalitsuse sotsiaalosakonnas või osavallavalitsustes.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus edastada aadressile toetused@hiiumaa.ee , taotlusevorm leitav: vald.hiiumaa.ee/taotluste-vormid
Toetuse summa on 250 eurot, mis makstakse matusekulu kandjale.

Matusebüroo teenused
Mõelge läbi põhilised matusetalitusega seotud küsimused.

  • Kas soovite korraldada kirstumatust  või urnimatust?
  • Kas matusetalitus tuleb ilmalik või kiriklik?
  • Kas ja millist transporti vajate?

Matusebüroo abistab matuse korraldamisega ning sealt on võimalik tellida vajaminev matuse läbiviimiseks.
NB! Matusebüroosse pöördumisel võtta kaasa surmatõend.

Matusebürood Hiiumaal

Morelli Matusebüroo OÜ
Käina mnt 13, Kärdla
Tel 562 5957
 info@morelli.ee
www.morelli.ee

Soikka OÜ
Villamaa, Kõrgessaare osavald
Tel 469 3504, 518 9882
 aigor@hot.ee
 http://soikka.onepagefree.com

Ilmalik matja

Ingrid Purge  
Tel 5695 4846
 sydamepesa@gmail.com

Kristlikud matjad

Pastor Enno Tuulik
enno@ekklesia.ee
Tel 463 1072, 5626 5750, 5665 1407

Pastor Timo Lige 
Tel 511 9542
 timo@ekklesia.ee
 www.misjonikogudus.com

Pastor Enn Veevo 
Tel 463 1556, 5646 2160
 palade@ekklesia.ee
 palade.ekklesia.ee

Pastor Väino Kaev
Tel 463 1508, 5331 1936
 vaino@ekklesia.ee

Pastor Tarmo Kähr
Tel 5662 6836

Diakon Triin Simson
Tel 5621 2357
 simsontriin@gmail.com

Preester Hüllo-Kristjan Simson
 Tel 5621 0324
 simson@eelk.ee
www.dago.ee

Preester Aabraham Tölpt
Tel 509 0251 
 aabraham@eoc.ee
www.kirik-hiiumaal.ee

Diakon Ingrid Purge
Tel 5695 4846
 sydamepesa@gmail.com

Kalmistud
Matuse toimumise aeg ja koht on vaja kooskõlastada kalmistuvahiga

Kärdla kalmistu  
Kalmistuvaht: Tiit Luik
 Tel 516 8005

Pühalepa kalmistu
Palade kalmistu
Kuri kalmistu
Pühalepa osavallavalitsus
 Telefon: 463 6840
pyhalepa@hiiumaa.ee


Emmaste kalmistu
Kontakt: Sirje Nigul
Tel 5668 0689

Mänspe kalmistu
Kontakt: Arno Õispuu
Tel 5611 1876

Käina kalmistu
Kassari kalmistu
Kuriste kalmistu
Käina osavallavalitsus
Tel 462 2888
 kaina@hiiumaa.ee

Malvaste kalmistu
Puski kalmistu
Kõpu (EAÕ) kalmistu
Kõrgessaare osavallavalitsus
Tel 463 6071
 korgessaare@hiiumaa.ee

Reigi kalmistu
Kõpu alumine kalmistu
Kalmistuvaht: Mati Härma
Tel 5669 0465

Teavitamine
Soovi korral saab panna Hiiu Lehte teate lahkunu mälestuseks ning lisada info matuste toimumise kohta: kuupäev, kellaaeg, koht.
tel 463 2199
hiiuleht@hiiuleht.ee

Muud vajalikud toimingud
Ärge unustage kontrollida lähedase püsimakseid ja teenuslepinguid.

Panka pöördumisel on lahkunu kontol olevat raha võimalik kasutada matusekuludeks surmatõendi ja kulusid tõendavate dokumentide alusel kuu aja jooksul, kuni 2000 euro eest.

Pärimistoimingud

Hiiumaa notar Maira Kattel
Põllu tn 17, Kärdla
Tel 469 1144
maira.kattel@notar.ee


Leinanõustamine

Triin Simson
Tel 5621 2357
 simsontriin@gmail.com

 

Ohvriabi
Kirsti Pihlamägi
Tel 5866 9626
Kirsti.Pihlamagi@sotsiaalkindlustusamet.ee