Huviharidus lapsevanemale

Toetusfond vähemate võimalustega ja erivajadustega noorte huvitegevuses osalemise toetuseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vahendite olemasolu korral vähemate võimalustega ja erivajadusega noort kasvatavatele peredele 7–19-aastasele noore huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks. 

Huvihariduse toetuse taotlemisel arvestuslikuks aluseks on kahekordne toimetuleku piir ühe pereliikme kohta peale eluaseme kulude tasumist.

Sotsiaalvaldkonna ametnik võib teha otsuse juhtumipõhiselt. Sotsiaalvaldkonna ametnik teeb otsuse toetuse määramiseks sotsiaalkomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul ja väljamakse esitatud taotlusest 30 päeva jooksul.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:

  • Huviringide osalustasude maksmise toetamine;
  • Huviringides osalemiseks transpordi toetamine. Huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu arvestus 0.10 senti kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 50 eurot kuus pere kohta kuludokumendi alusel, juhul kui ühistranspordi liiklus huviringis osalemist ei võimalda;
  • Huvialaringi laagrites osalemise toetamine;
  • Ringi tegevuses osalemiseks isiklike vajalike vahendite ja varustuse soetamine kuni 100 eurot aastas lapse kohta kuludokumentide alusel.

Toetuse määramisel ei arvestata kulude hulka kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 2 kuud ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.

Toetuse taotlemine.

- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.

- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Taotlusvorm on saadaval siit: Huvihariduses osalemise toetuse taotlus peredele

Taotluse palume saata digitaalselt allkirjastatuna e-postiga või tuua osavalla sotsiaaltöö spetsialistile.

Huvitegevuses osalemises arvestuse pidamine

Alates 2019/2020 õppeaastast on omavalitsuses kasutusel elektrooniline huvihariduse register. Nimetatud register on muu hulgas aluseks õppetasu arvete väljastamisel tasulistes huviringides ning seega on andmete õigsus huvihariduse registris väga oluline.

Lapse võib registri kaudu huvialagrupi liikmeks registreerida nii lapsevanem kui ka juhendaja. Kui lapse lisab lapsevanem, kinnitab õpilase osalemise juhendaja. Kui lapse lisab treening- või huvigrupi juhendaja, peab lapse osalemise kinnitama lapsevanem. Lapsevanema jaoks on väga oluline oma lapse kuulumine grupi koosseisu kinnitada.

Vastavate toimingute tegemiseks tuleb haridusregistri lehele ID-kaardiga sisse logida, valida ülevalt „lapsevanem" ning sealt avaneval lehel on võimalik laps soovitud teenusepakkuja juures vastava õppegrupi liikmeks lisada või kinnitada. Ilma kinnituseta last huviringi nimekirja ei lisata! 
Kui siseneda huvihariduse registrisse esmakordselt, peab end registreerima kasutajaks ja sisestama registrisse enda kontaktandmed ning lisama lapsed. Samas keskkonnas saab vajadusel oma andmeid ka muuta.

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik last elektrooniliselt huvihariduse registris huvialagrupi liikmeks lisada või kinnitada, võib täita taotluse paberkandjal ja selle juhendaja kätte toimetada. 

Juhul, kui õpilane lahkub õppegrupist, on oluline, et lapsevanem lahkumise huvihariduse registris kinnitaks!

Probleemide korral pöörduge kindlasti juhendaja või registri haldaja poole!

Registri haldaja: birgit.lukk@hiiumaa.ee

Hiiumaa valla haridusregistri põhimäärus

Huvihariduse õpperühma õpilase registreerimise taotlus (printimiseks)