Muu ühekordne toetus

Toetuse suurus on sissetulekust sõltuv.  


Muu ühekordne toetus makstakse taotluse alusel:

erakorralise eluasemekulu osaliseks hüvitamiseks;

õnnetusjuhtumi, tulekahju või veekahjustuse likvideerimisega seotud kulu osaliseks hüvitamiseks;

majanduslikult raske olukorra puhul, kuid määratud toetus ei või ühel eelarveaastal ületada kehtivat perekonna toimetulekupiiri;

muu põhjendatud kulu hüvitamiseks.