Õhusaasteload

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Hiiu Mets OÜ õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Hiiu Mets OÜ (registrikood 14558444) (edaspidi ka käitaja) esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....

ASi Dagöplast õhusaasteloa menetlemise algatamine

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse AS Dagöplast (registrikood  10434410) 18.06.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti....