Kõrgessaare osavallakogu

Peep Lillemägi  – osavallakogu esimees, osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Ludmilla Träder – osavallakogu aseesimees, osavallakogu liige osavallas elavate eakate vähemalt 65aastase esindajana 

Riho Rahuoja – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina  

Palle Kõlar – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina  

Harda Roosna – osavallakogu liige osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindajana

Silja Laid – osavallakogu liige osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindajana 

Kertu Suve – osavallakogu liige osavallas elavate noorte vähemalt 16aastase esindajana