Kõrgessaare osavallakogu

Peep Lillemägi  – osavallakogu esimees, osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindajana

Riho Rahuoja – osavallakogu aseesimees, vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina  


Palle Kõlar – osavallakogu liige vallavolikogu valimistel kahe osavallas elava enim hääli saanud kandidaadina  

Ludmilla Träder –  osavallakogu liige osavallas elavate eakate esindajana 

Harda Roosna – osavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate küla- või asumiseltside esindaja

Agu Kohariosavallakogu liige osavallas registreeritud ja tegutsevate küla- või asumiseltside esindaja