Valla osalusega sihtasutused ja äriühingud

 

Sihtasutused

E-post

Juhataja

Telefon

SA Hiiumaa Arenduskeskus

arenduskeskus@hiiumaa.ee

Liis Remmelg

505 5709

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri

info@tohvrihooldekodu.ee

Pirje Lehtmaa

4695 429

SA Hiiumaa Sadamad

sadamad@hiiumaa.ee

Liina Härm

5666 2514

Sadam 100. Strateegia 2019–2023

SA Hiiumaa Spordikool – likvideerimisel. Selle asemel tegutseb Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Hiiumaa Spordikool

 

Äriühingud                                                             

E-post

Juhataja

Telefon

AS Kärdla Veevärk

kvv@kvv.ee

Toomas Kattel

5162510

OÜ Hiiumaa Jäätmejaam

tambet.toomemae@hiiumaa.ee

Tambet Toomemäe

5347 1741