Valla osalusega sihtasutused ja äriühingud

 

Sihtasutused

 

E-post

Juhataja

Telefon

SA Hiiumaa Arenduskeskus

arenduskeskus@hiiumaa.ee

Liis Lukas

505 5709

SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus Tohvri

info@tohvrihooldekodu.ee

Pirje Lehtmaa

469 5429

SA Hiiumaa Muuseumid

info@hiiumaamuuseum.ee

Toomas Kokovkin

502 3075

SA Hiiumaa Sadamad

sadamad@hiiumaa.ee

Liina Härm

5666 2514

Sadam 100. Strateegia 2019–2023

 

SA Hiiumaa Spordikool – likvideerimisel. Selle asemel tegutseb Kärdla osavalla valitsuse hallatav asutus Hiiumaa Spordikool

 

Äriühingud                                                             

 

E-post

Juhataja

Telefon

AS Kärdla Veevärk

kvv@kvv.ee

Toomas Kattel

516 2510

OÜ Hiiumaa Jäätmejaam

tambet.toomemae@hiiumaa.ee

Tambet Toomemäe

5347 1741