Sotsiaalteenuse hind

Hiiumaa vallavalitsuse määrus
Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine

Sotsiaaltransporditeenuse hind on:

Teenus on tasuta:

 • puudega lapsel ja tema saatjal;
 • raske või sügava nägemis- või liikumispuudega isikul ja tema saatjal;
 • riiklikul erihoolekandeteenusel oleval isikul tasuta. 

Soodustingimustel õigustatud isikutele:

 • Hiiumaa valla piires 20 senti/km, kuid mitte rohkem kui 10 eurot kord;
 • Käina aleviku ja Kärdla linna sisene sõit 2 eurot kord;
 • Väljaspoole Hiiumaa valda 10 senti/km, millele lisandub praami ülesõidul reisijapileti maksumus, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kord.

Kui teenust soovivad üheaegselt mitu ühte peresse mittekuuluvat isikut, esitatakse teenuse arve igale teenust saanud isikule ning teenuse maksumus jagatakse nende vahel võrdselt kui nende asukoht ja teenuse sihtkoht on sama. Kui teenust soovivate isikute asukohad või sihtkohad on erinevad, jagatakse võrdselt see osa teenuse maksumusest, mis läbiti ühiselt.

 

Koduteenuse paketi hind on: 

 • Pakett nr 1, üks kord nädalas, maksumus 16 eurot kuus;
 • Pakett nr 2, kaks korda nädalas, maksumus 24 eurot kuus;
 • Pakett nr 3, üks kord nädalas, maksumus 28 eurot kuus;
 • Pakett nr 4, kaks korda nädalas, maksumus 35 eurot kuus;
 • Pakett nr 5, kolm korda nädalas, maksumusega 84 eurot kuus;
 • Pakett nr 6, neli korda nädalas, maksumusega 112 eurot kuus;
 • Pakett nr 7, viis korda nädalas, maksumusega 140 eurot kuus.

Kui koduteenust osutatakse perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5 kordne koduteenuse paketi maksumus.

Koduteenuse paketi 1, 2, 3 ja 4 tegevused: 

 • vestlust, teabe edastamist ja abistamist asjaajamisel;
 • toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmist ja koju toomist;
 • isikuga koos kaupluses ja apteegis käimist;
 • küttematerjali ja vee tuppa toomist, abistamist kütmisel ning prügi ja tuha välja viimist;
 • arstiabi korraldamist, sh abistamist arsti külastamisel;
 • sotsiaaltransporditeenuse osutamist või korraldamist ravi- või mõne muu asutuse külastamisel Hiiumaa valla piires;
 • riiete ja jalanõude hoolduse ning pesu pesemise korraldamist;
 • ühekordse majapidamistoimingu korraldamist (nt muruniitmine, lume lükkamine, remonttööd, suitsuanduri kontrollimine jms).

Koduteenuse paketile 3 ja 4 lisanduvad täiendavad tegevused:

 • eluruumi korrastamine; 
 • isiku eneseteenindamise, sh pesemise, riietumise ja hügieenitoimingute korraldamine.

 

Isikliku abistaja teenus:

Abistaja tunnihind on Vabariigi Valitsuse kehtestatud tunnitasu alammäär.

Saunateenus:

Hind Kärdlas on 2.30 eurot üks kord inimese kohta.

 

Sotsiaalteenuse eest tasumine

 • Sotsiaalteenuse eest tasutakse arve alusel.
 • Sotsiaaltransporditeenuse eest saab tasuda sularahas hooldustöötaja-autojuhile. Hooldustöötaja-autojuht väljastab selle kohta kviitungi.
 • Sotsiaalvaldkonna ametnik võib mõjuval põhjusel erandkorras vähendada sotsiaalteenuse maksumust.