Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on sõiduki kasutamise võimaldamine tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Õigustatud isikud:

  • puudega isik, kes puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot
  • eakas, kes ei saa kasutada ühistransporti või kellel puuduvad võimalused kasutada isiklikku transporti.

Teenuse taotlemine:
taotlemiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja tellimuse teenuse saamiseks maakonna piires vähemalt 3 tööpäeva, väljaspool maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega ametnikule taotluse, milles tellib sõidu, esitades kuupäeva, kellaaja ja sõidu alguspunkti ning sihtkoha.

Taotluse teenuse saamiseks võib esitada ka telefoni teel, mil ametnik ise täidab kirjaliku taotluse.

Teenuse finantseerimine ja selle eest tasumine:
Tasuta teenust on õigus saada:
  • puudega lapsel ja tema saatjal;
  • raske või sügava nägemis- või liikumispuudega isikul ja tema saatjal;
  • riiklikul erihoolekandeteenusel oleval isikul;
  • erandjuhul muul abivajaval isikul.
 Soodustingimustel teenust on õigus saada:
  •  eakal, kes ei saa kasutada ühistransporti või kellel puudub võimalus kasutada isiklikku transporti;
  •  puudega isikul;
  •  erandjuhul muul abivajaval isikul.