Jäätmemajandusega seotud uudised

25. juunist kuni 14. juulini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames tuleb jäätmekäitleja sõidukile tasuta järele, olenemata sellest, kui halvas seisukorras see on.

Hoov puhtaks! Lase oma autoromu tasuta ära viia!

25. juunist kuni 14. juulini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania, mille raames tuleb jäätmekäitleja sõidukile tasuta järele, olenemata sellest, kui halvas seisukorras see on.

Hiiumaa vallavolikogu võttis 21. märtsil vastu uue jäätmehoolduseeskirja, mis toob uued nõuded jäätmete kogumise ja käitlemise osas.

1. jaanuarist jõustub uus Hiiumaa valla jäätmehoolduseeskiri

Hiiumaa vallavolikogu võttis 21. märtsil vastu uue jäätmehoolduseeskirja, mis toob uued nõuded jäätmete kogumise ja käitlemise osas.

Alates 2024. aastast kaovad kasutuskõlbmatu tekstiili kogumiseks avalikud tekstiilikonteinerid ning edaspidi võtab Hiiumaal tekstiilijäätmeid elanikelt tasuta vastu Hiiumaa Jäätmejaam.Alates 2024....

Muudatused kasutuskõlbmatu tekstiili ära andmisel

Alates 2024. aastast kaovad kasutuskõlbmatu tekstiili kogumiseks avalikud tekstiilikonteinerid ning edaspidi võtab Hiiumaal tekstiilijäätmeid elanikelt tasuta vastu Hiiumaa Jäätmejaam.Alates 2024....

Uuest aastast rakendub Hiiumaa vallas ohtlike jäätmete kogumisel uus süsteem ning ohtlike jäätmete kogumist hakkab korraldama Hiiumaa Jäätmejaam.

Muudatused ohtlike jäätmete vastuvõtul

Uuest aastast rakendub Hiiumaa vallas ohtlike jäätmete kogumisel uus süsteem ning ohtlike jäätmete kogumist hakkab korraldama Hiiumaa Jäätmejaam.

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju.

Liigiti kogumine on lihtne – anna jäätmetele uus elu!

Jäätmed pole prügi, vaid ressurss, millest saab valmistada uusi või samaväärseid asju.

Hiiumaa inimesed on biojäätmete eraldi kogumisel väga tublid. Üle 600 inimese on vallavalitsusele teatanud, et nende kinnistul kogutakse biojäätmed liigiti.

Puhas Hiiumaa – ühine eesmärk

Hiiumaa inimesed on biojäätmete eraldi kogumisel väga tublid. Üle 600 inimese on vallavalitsusele teatanud, et nende kinnistul kogutakse biojäätmed liigiti.

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Käina osavallas Olerexi tankla kõrval (Mäe plats 2) on käesoleva aasta 15. maist suletud. 

Käina ohtlike jäätmete kogumispunk 15. maist suletud!  

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Käina osavallas Olerexi tankla kõrval (Mäe plats 2) on käesoleva aasta 15. maist suletud. 

Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?

Kuidas kompostida biojäätmeid?

Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?

Hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus korraldada tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine. Seetõttu kaardistab Hiiumaal vallavalitsus koostöös jäätmevedajaga biojäätmete liigiti...

Biojäätmete liigiti kogumist tuleb hakata kinnitama

Hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus korraldada tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine. Seetõttu kaardistab Hiiumaal vallavalitsus koostöös jäätmevedajaga biojäätmete liigiti...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal".

Saadaval veel 4 biojäätmete konteinerit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal".

Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik ja äärmiselt vajalik. See on ka lihtsaim viis igaühel anda oma panus keskkonnahoidu.

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik ja äärmiselt vajalik. See on ka lihtsaim viis igaühel anda oma panus keskkonnahoidu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Saadaval veel kaks kodukompostrit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Koostöös MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO) on Hiiumaa vallavalitsus alustanud avalike pakendipunktide uuendamist Kõrgessaare ja Emmaste piirkonnas.

Vallavalitsus uuendab koostöös ETO-ga avalikke pakendipunkte Kõrgessaares ja Emmastes

Koostöös MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO) on Hiiumaa vallavalitsus alustanud avalike pakendipunktide uuendamist Kõrgessaare ja Emmaste piirkonnas.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Taotle soodsama hinnaga kodukomposter

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“.

Kodukompostrite taotluste vastuvõtt algab 9. mail

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“.

Kooli tänav 2 korteriühistu on hea näide sellest, kuidas 30 korteriga kortermajas on võimalik biojäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguda. Ühistu kogub eraldi bio-, pakendi- ja olmejäätmed.

Kooli 2 korteriühistu jäätmete sorteerimisel eeskujuks

Kooli tänav 2 korteriühistu on hea näide sellest, kuidas 30 korteriga kortermajas on võimalik biojäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguda. Ühistu kogub eraldi bio-, pakendi- ja olmejäätmed.

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Müügile tulid eelmakstud 25-liitrised prügikotid.

Eelmakstud jäätmekottide müük jätkub ka sel suvel

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Müügile tulid eelmakstud 25-liitrised prügikotid.

Keskkonnaministeerium kaardistas Eestis kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguse, et paremini planeerida asbesti sisaldavate jäätmete kogumist.

Hiiumaa vald asbestijäätmete kogumiseks toetust ei saanud

Keskkonnaministeerium kaardistas Eestis kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguse, et paremini planeerida asbesti sisaldavate jäätmete kogumist.

Hiiumaa vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotlusele positiivse vastuse: KIK toetab 100 koduse kiirkompostri soetamist.

Soodsad kiirkompostrid tulekul

Hiiumaa vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotlusele positiivse vastuse: KIK toetab 100 koduse kiirkompostri soetamist.

Hiiumaa vallavalitsus viis eelmise aasta lõpus läbi küsitluse veebis ja paberkandjal, mille eesmärk oli välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal.

„Jäätmete liigiti kogumine Hiiumaal“ küsimustiku kokkuvõte

Hiiumaa vallavalitsus viis eelmise aasta lõpus läbi küsitluse veebis ja paberkandjal, mille eesmärk oli välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal.