Vältimatu sotsiaalabi

Osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu. Tagades vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras.

Abi saamiseks tuleb võtta ühendust osavalla sotsiaaltööspetsialistiga.