Varjupaigateenus

Varjupaigateenus on ajutise ööbimiskoha pakkumine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud: 

  • voodikoht

  • pesemisvõimalus

  • turvaline keskkond

Teenust osutatakse isikule koostöös teenuse osutaja ja vallavalitsusega, lähtudes kiireloomulise abi osutamise vajadusest.

Teenust osutatakse isikule ametniku otsusega või erandjuhul vältimatu sotsiaalabina.

Teenust vajavale isikule teenuse määramisel võetakse arvesse isiku tervislik seisund, iseseisva toimetuleku võime ning muu isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolu.

Vajadusel osutatakse abivajajale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.