Esimesse klassi astuja toetus

Hiiumaa vallavalitsus maksab toetust kõikidele esimesse klassi astuvatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiumaa vald ja kes alustab õppetööd valla koolis või mujal asuvas erivajadustega laste õppeasutuses. 

Taotlemiseks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitama avalduse augusti kuus.

Taotluse vormid on leitavad siit.

Toetuse suurus on 130 eurot ja vald maksab selle taotlejale algava õppeaasta hiljemalt 15. septembriks.