Maakonna arengukava 2035+

Hiiu maakonna arengustrateegia, Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegia koostati ühtse arengudokumendina.

Hiiumaa valla arengukava 2035+ võeti vastu Hiiumaa vallavolikogu istungil 31. oktoobril 2018, muudeti 17. oktoobri 2019 ja 19. novembri 2020 ja 16. septembri 2021 istungitel. 

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Arengukava tegevuskava

Arengukava seire

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.

 

Arengukava muutmise protsess

Arengukava vahehindamine on planeeritud aastale 2022.

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelude kokkuvõte

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

 

 

Arengukava muutmine 2020

Augustis 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

 

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamine 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuli Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia.

Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.