Detailplaneeringute kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 196 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 1 (katastritunnus 37101:012:0820) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-02). Detailplaneeringu...

Kärdla linna Liiva tn 1 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 196 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 1 (katastritunnus 37101:012:0820) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-02). Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 197 kehtestati Palli telkimisala laiendamise (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-27). ...

Palli telkimisala laiendamise detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 197 kehtestati Palli telkimisala laiendamise (katastritunnused 39201:002:0510 ja 39201:002:0510) detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-27). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 198 kehtestati Hiiumaa valla Linnumäe külas asuvate  Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-08). ...

Linnumäe külas Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.06.2024 otsusega nr 198 kehtestati Hiiumaa valla Linnumäe külas asuvate  Ojapõllu ja Kliiniku kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-08). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.06.2024 korraldusega nr 359 kehtestati Paope küla Laaneotsa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0346) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr 21-07). Planeeringu...

Paope küla Laaneotsa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 12.06.2024 korraldusega nr 359 kehtestati Paope küla Laaneotsa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0346) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr 21-07). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.05.2024 korraldusega nr 329 kehtestati Saarelepa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0104) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-18). Planeeringu...

Saarelepa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.05.2024 korraldusega nr 329 kehtestati Saarelepa maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0104) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-18). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 252 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuvate  Rajamäe ja Rajanurme kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-04). ...

Palukülas asuvate Rajamäe ja Rajanurme kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2024 korraldusega nr 252 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuvate  Rajamäe ja Rajanurme kinnistute detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP23-04). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.04.2024 korraldusega nr 235 kehtestati Reigi küla Männa maaüksuse (katastritunnus 39201:004:1400) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-37). ...

Reigi küla Männa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 03.04.2024 korraldusega nr 235 kehtestati Reigi küla Männa maaüksuse (katastritunnus 39201:004:1400) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-37). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.01.2024 korraldusega nr 35 kehtestati Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe maaüksuse detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01).  Planeering näeb...

Hiiessaare külas asuva Hiiejõe maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.01.2024 korraldusega nr 35 kehtestati Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuva  Hiiejõe maaüksuse detailplaneering (GisPlan OÜ töö nr DP2023-01).  Planeering näeb...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.11.2023 korraldusega nr 719 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeering näeb ette...

Palukülas asuva Sambliku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.11.2023 korraldusega nr 719 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeering näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.10.2023 korraldusega nr 675 kehtestati Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering.

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 25.10.2023 korraldusega nr 675 kehtestati Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering.

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 604 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeering näeb ette...

Palukülas asuva Jaagu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldusega nr 604 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Jaagu kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 23-12).  Planeering näeb ette...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 148 kehtestati Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2921D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine ranna...

Jundo maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusega nr 148 kehtestati Jundo maaüksuse detailplaneering (Ehitusprojekt OÜ töö nr 261-2921D). Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine ranna...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 552 kehtestati Hiiumaa valla Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeering näeb ette...

Valipe küla Nurga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 552 kehtestati Hiiumaa valla Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeering näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 509 kehtestati Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0189) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-16). ...

Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 509 kehtestati Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0189) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-16). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.08.2023 korraldusega nr 499 kehtestati Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-03). ...

Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.08.2023 korraldusega nr 499 kehtestati Kiduspe küla Saviaugu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0297) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 23-03). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 146 kehtestati Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-06). Planeeringuala suurus on 2,15 ha, mis hõlmab Orjaku külas...

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 146 kehtestati Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-06). Planeeringuala suurus on 2,15 ha, mis hõlmab Orjaku külas...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 144 kehtestati Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Lennuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-08).  Planeering näeb ette...

Hausma külas asuva Lennuki kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.08.2023 otsusega nr 144 kehtestati Hiiumaa valla Hausma külas asuva  Lennuki kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-08).  Planeering näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 395 kehtestati Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-48). Planeeringu...

Ruudu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.07.2023 korraldusega nr 395 kehtestati Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-48). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.06.2023 korraldusega nr 334 kehtestati Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-48). Planeeringu...

Ruudu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.06.2023 korraldusega nr 334 kehtestati Ruudu maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0539) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-48). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 138 kehtestati Hindu külas asuva Raima kinnistu (17501:003:0690) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Raima detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.06.2023 otsusega nr 138 kehtestati Hindu külas asuva Raima kinnistu (17501:003:0690) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 248 kehtestati Kase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0392) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-19). Planeeringu...

Kase maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17.05.2023 korraldusega nr 248 kehtestati Kase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0392) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-19). Planeeringu...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 114 kehtestati Mäeella kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku külas asuvat Mäeella maaüksust...

Mäeella kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 114 kehtestati Mäeella kinnistu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku külas asuvat Mäeella maaüksust...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 113 kehtestati  Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0070) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02)....

Kärdla linna Sadama tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.04.2023 otsusega nr 113 kehtestati  Kärdla linna Sadama tn 4 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0070) detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-02)....

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.04.2023 korraldusega nr 199 kehtestati Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Laiametsa detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.04.2023 korraldusega nr 199 kehtestati Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut . ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 168 kehtestati Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurusega ca 1,5 ha hõlmab Käina alevikus...

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 04.04.2023 korraldusega nr 168 kehtestati Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurusega ca 1,5 ha hõlmab Käina alevikus...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 104 kehtestati Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Rambi ja Murula detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.03.2023 otsusega nr 104 kehtestati Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula kinnistute (17501:001:0415, 17501:001:0416) detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 101 kehtestati Hiiumaa vallas Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-01). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 101 kehtestati Hiiumaa vallas Kalana külas asuva Ristna maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-01). Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 82 kehtestati Hiiumaa vallas Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56). Koostatud detailplaneeringuga on...

Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 82 kehtestati Hiiumaa vallas Heltermaa külas asuva Tatre kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-56). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 92 kehtestati Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.01.2023 otsusega nr 92 kehtestati Kidupe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-59). Planeeringu eesmärgiks on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 34 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.01.2023 korraldusega nr 34 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Suusamäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-27). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 11 kehtestati Hiiumaa vallas Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). Koostatud...

Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 11 kehtestati Hiiumaa vallas Soonlepa külas asuva Mamma kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-03). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 12 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-05). Koostatud...

Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 12 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Kuuseoja kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-05). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 13 kehtestati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus  20501:001:0008) detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). ...

Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 13 kehtestati Hirmuste küla Uue-Jaagu maaüksuse (katastritunnus  20501:001:0008) detailplaneering (OÜ Marksi Maja töö nr DP0121). ...

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 02.11.2022 korraldusega nr 658 „Tärkma küla Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine." Tärkma külas asuva Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254,...

Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 02.11.2022 korraldusega nr 658 „Tärkma küla Tümpsu detailplaneeringu kehtestamine." Tärkma külas asuva Tümpsu katastriüksusel, katastritunnusega 17501:004:0254,...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 79 kehtestati  Kärdla linna Uus tn 12 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0004) detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14). ...

Kärdla linna Uus tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 79 kehtestati  Kärdla linna Uus tn 12 kinnistu  (katastritunnustega 37101:004:0004) detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 20-14). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 80 kehtestati Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Kiduspe küla Meretooma maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 80 kehtestati Kidupe küla Meretooma maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-09). Detailplaneeringu lahendus näeb ette...

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 593 kehtestati Kodeste küla Puraviku maaüksuse (katastritunnus  39201:004:0961; pindala 4,01 ha sihtotstarve 100% elamumaa)...

Kodeste küla Puraviku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 593 kehtestati Kodeste küla Puraviku maaüksuse (katastritunnus  39201:004:0961; pindala 4,01 ha sihtotstarve 100% elamumaa)...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 583 kehtestati Paope küla Põndaku maaüksuse (katastritunnus  39201:002:0349) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-16). ...

Paope küla Põndaku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.09.2022 korraldusega nr 583 kehtestati Paope küla Põndaku maaüksuse (katastritunnus  39201:002:0349) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 22-16). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 457 kehtestati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnustega 9201:004:0320 ja 39201:004:0370 ) detailplaneering (Dagopen...

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 457 kehtestati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnustega 9201:004:0320 ja 39201:004:0370 ) detailplaneering (Dagopen...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.06.2022 korraldusega nr 405 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hellamaa külas Huusi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.06.2022 korraldusega nr 405 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Huusi kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-18). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 289 kehtestati Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3)....

Prähnu küla Rannaõue detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 18.05.2022 korraldusega nr 289 kehtestati Prähnu külas asuva Rannaõue kinnistu (17501:002:0059) detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 21110DP3)....

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 46 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Andro kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-17). Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt...

Hellamaa küla Andro kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 46 kehtestati Hiiumaa vallas Hellamaa külas asuva Andro kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-17). Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt...

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 274 kehtestati Hiiumaa vallas Pühalepa külas asuva Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127). Koostatud detailplaneeringuga...

Pühalepa külas Pühalepa kõrtsi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 11.05.2022 korraldusega nr 274 kehtestati Hiiumaa vallas Pühalepa külas asuva Pühalepa kõrtsi kü detailplaneering (Plushouse OÜ töö nr PH0127). Koostatud detailplaneeringuga...

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 195 kehtestati Hiiumaa vallas Puliste külas asuva Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29). Koostatud detailplaneeringuga on...

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 195 kehtestati Hiiumaa vallas Puliste külas asuva Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29). Koostatud detailplaneeringuga on...

Planeerimisseaduse § 139 lõike 4 kohaselt teavitatakse teid, et  Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 162 kehtestati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus ...

Hirmuste küla Ada maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Planeerimisseaduse § 139 lõike 4 kohaselt teavitatakse teid, et  Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2022 korraldusega nr 162 kehtestati Hirmuste küla Ada maaüksuse (katastritunnus ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Metsumbaia kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-12). Koostatud detailplaneeringuga on...

Palukülas Metsumbaia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Metsumbaia kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-12). Koostatud detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 139 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Mare õu kinnistu detailplaneering (Nasa OÜ töö). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud...

Vahtrepa külas Mare õu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 139 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Mare õu kinnistu detailplaneering (Nasa OÜ töö). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 73 kehtestati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770; pindala 9242 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering...

Paope küla Valve maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.02.2022 korraldusega nr 73 kehtestati Paope küla Valve maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1770; pindala 9242 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) detailplaneering...

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 272 kehtestati Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08)....

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 272 kehtestati Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08)....

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 356 kehtestati Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-36). Detailplaneeringuga suurendatakse...

ORJAKU KÜLA FORELLI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 356 kehtestati Orjaku küla Forelli maaüksuse detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-36). Detailplaneeringuga suurendatakse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 372 kehtestati Kidusp küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-40). ...

Kiduspe küla Tuuliku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 372 kehtestati Kidusp küla Tuuliku maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0292) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-40). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 371 kehtestati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-41). ...

Tammistu küla Alliku maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 371 kehtestati Tammistu küla Alliku maaüksuse (katastritunnus 39201:002:1401) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-41). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 346 kehtestati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0258) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-15). ...

Kaleste küla Mäekolli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 346 kehtestati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0258) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-15). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 238 „Pikaranna detailplaneeringu kehtestamine." kehtestati detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna, katastritunnusega 17501:001:0178,...

PIKARANNA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 238 „Pikaranna detailplaneeringu kehtestamine." kehtestati detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna, katastritunnusega 17501:001:0178,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldusega nr 14 kehtestati Kassari küla Mõisakuivati maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0258) ja lähiala detailplaneeringu (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr...

MÕISAKUIVATI MAAÜKSUSE JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldusega nr 14 kehtestati Kassari küla Mõisakuivati maaüksuse (katastritunnus 20501:001:0258) ja lähiala detailplaneeringu (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 672 kehtestati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0294) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-52). ...

Tahkuna küla Rüütli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 672 kehtestati Tahkuna küla Rüütli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0294) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-52). ...

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 671 kehtestati  Poama küla Arukase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0188) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-30). ...

Poama küla Arukase maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 671 kehtestati  Poama küla Arukase maaüksuse (katastritunnus 39201:002:0188) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 19-30). ...

Hiiumaa Vallavolikogu 19.11.2020 otsusega nr 226 kehtestati Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheteistkümneks iseseisvaks...

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 19.11.2020 otsusega nr 226 kehtestati Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheteistkümneks iseseisvaks...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 214 kehtestati osaliselt Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 04-77). Planeeringuala, suurusega 5,41 ha,...

KÄINA ALEVIKU SPORDI TN 8 JA LÄHIALA TEISE DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 214 kehtestati osaliselt Käina aleviku Spordi tn 8 ja lähiala teine detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 04-77). Planeeringuala, suurusega 5,41 ha,...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 212 kehtestati Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 18-44). Planeeringuala, suurusega 4,3 ha, hõlmab Kibuspuu kinnistut...

ORJAKU KÜLA KIBUSPUU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 212 kehtestati Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 18-44). Planeeringuala, suurusega 4,3 ha, hõlmab Kibuspuu kinnistut...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 213 kehtestati Orjaku küla Otsa detailplaneering (Dagopen Oü töö nr 19-06). Planeeringuala, suurusega 4,5 ha, hõlmab Otsa kinnistut (registriosa...

ORJAKU KÜLA OTSA DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 213 kehtestati Orjaku küla Otsa detailplaneering (Dagopen Oü töö nr 19-06). Planeeringuala, suurusega 4,5 ha, hõlmab Otsa kinnistut (registriosa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.7.2020 korraldusega nr 378 kehtestati Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille eesmärgiks on 8289 m 2 suuruse...

Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.7.2020 korraldusega nr 378 kehtestati Kalana küla Rannamänni maaüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-06), mille eesmärgiks on 8289 m 2 suuruse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 350 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuvate Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619). Koostatud...

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 350 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuvate Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 17 juuni 2020 korraldusega nr 311 kehtestati Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32). Planeeringuga suurendatakse Käina...

Käina Mäe plats 19 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 17 juuni 2020 korraldusega nr 311 kehtestati Hiiumaa valla Käina aleviku Mäe plats 19 detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-32). Planeeringuga suurendatakse Käina...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.05.2020 otsusega nr 199 kehtestati Hiiumaa vallas Viilupi külas asuva Meremäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa...

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 21.05.2020 otsusega nr 199 kehtestati Hiiumaa vallas Viilupi külas asuva Meremäe kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa...

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 268 kehtestati Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuvate Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24). Koostatud...

Hiiessaare küla Saue ja Männiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.05.2020 korraldusega nr 268 kehtestati Hiiumaa vallas Hiiessaare külas asuvate Saue ja Männiku kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-24). Koostatud...

Hiiumaa Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldusega nr 208 kehtestati Hiiumaa vallas Tammela külas asuva Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23). Loona kinnistu detailplaneeringuga...

Tammela külas Loona kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 08.04.2020 korraldusega nr 208 kehtestati Hiiumaa vallas Tammela külas asuva Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23). Loona kinnistu detailplaneeringuga...

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 12.09.2019 otsusega nr 152 „Maasi detailplaneeringu kehtestamine." Härma külas asuva Maasi kinnistu (17501:002:0321) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus...

Maasi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 12.09.2019 otsusega nr 152 „Maasi detailplaneeringu kehtestamine." Härma külas asuva Maasi kinnistu (17501:002:0321) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus...

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 151 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa...

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 151 kehtestati Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa...

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 150 kehtestati Hiiumaa vallas Kukka külas asuvate Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06). Detailplaneeringuga muudetakse...

Kukka külas Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22.08.2019 otsusega nr 150 kehtestati Hiiumaa vallas Kukka külas asuvate Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-06). Detailplaneeringuga muudetakse...

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 148 kehtestati Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustatakse...

Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 148 kehtestati Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga moodustatakse...

Hiiumaa Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Salinõmme külas asuva Lepametsa katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03). Detailplaneeringuga...

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Salinõmme külas asuva Lepametsa katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03). Detailplaneeringuga...

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2019 korraldusega nr 342 kehtestati Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290),...

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.06.2019 korraldusega nr 342 kehtestati Rannakülas asuvate Jaotuspunkti, katastritunnusega 20501:001:0305 (enne piiride muutmist oli katastritunnus 17501:004:1290),...

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 323 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli,...

Lauda ja Pulli katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 29.05.2019 korraldusega nr 323 „Lauda ja Pulli detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli,...

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.5.2019 korraldusega nr 284 kehtestati Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0555) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 4,04 ha...

Kehtestati Kalana küla Rängakopli maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.5.2019 korraldusega nr 284 kehtestati Kalana küla Rängakopli maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0555) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on 4,04 ha...

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 129 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Detailplaneeringuga muudetakse...

Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 129 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Detailplaneeringuga muudetakse...

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 20.02.2019 korraldusega nr 118 „Manni detailplaneeringu kehtestamine" Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel (17501:004:0189) detailplaneeringu (OÜ Visahing...

Emmaste küla Manni detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsus kehtestas 20.02.2019 korraldusega nr 118 „Manni detailplaneeringu kehtestamine" Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel (17501:004:0189) detailplaneeringu (OÜ Visahing...

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.02.2019 korraldusega nr 78 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03). Raja kinnistu detailplaneeringuga on...

Paluküla Raja kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.02.2019 korraldusega nr 78 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Raja kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-03). Raja kinnistu detailplaneeringuga on...

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.01.2019 korraldusega nr 54 kehtestati Sõru külas asuva Kotka katastriüksuse, katastritunnusega 17501:003:0510, detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr...

Kehtestati Kotka katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 30.01.2019 korraldusega nr 54 kehtestati Sõru külas asuva Kotka katastriüksuse, katastritunnusega 17501:003:0510, detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr...

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 20.09.2018 otsusega nr 87 „ Kröönuki detailplaneeringu kehtestamine." Kitsa külas asuva Kröönuki kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala...

Kehtestati Kröönuki katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu kehtestas 20.09.2018 otsusega nr 87 „ Kröönuki detailplaneeringu kehtestamine." Kitsa külas asuva Kröönuki kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala...

Hiiumaa Vallavalitsuse 31. oktoobri 2018 korraldusega nr 816 kehtestati Hiiumaa valla Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneering vastavalt AA...

Kehtestati Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 31. oktoobri 2018 korraldusega nr 816 kehtestati Hiiumaa valla Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus 39201:004:2732) detailplaneering vastavalt AA...

Hiiumaa Vallavalitsuse 7. septembri 2018 korraldusega nr 661 kehtestati Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060) detailplaneering vastavalt DAGOpen...

Kehtestati Samaaria maaüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 7. septembri 2018 korraldusega nr 661 kehtestati Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060) detailplaneering vastavalt DAGOpen...

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 75 kehtestati Hiiumaa vallas Kassari külas asuva Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-04). Detailplaneeringu...

Kehtestati Kassari külas Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 75 kehtestati Hiiumaa vallas Kassari külas asuva Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-04). Detailplaneeringu...

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Kehtestati Villamaa küla Kaasiku katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 14. juuni 2018 korraldusega nr 430 kehtestati Villamaa küla Kaasiku maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4,76 ha suurune hoonestamata maatulundusmaa...

Hiiumaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 61 kehtestati Hiiumaa vallas Tubala külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23). Nuudi katastriüksuse...

Kehtestati Tubala küla Nuudi katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 61 kehtestati Hiiumaa vallas Tubala külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-23). Nuudi katastriüksuse...

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.05.2018 korraldusega nr 333 kehtestati Hiiumaa vallas Sarve külas asuva Naistlaiu sadam katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-02). Naistlaiu sadam...

Kehtestati Sarve küla Naistlaiu sadama detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.05.2018 korraldusega nr 333 kehtestati Hiiumaa vallas Sarve külas asuva Naistlaiu sadam katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-02). Naistlaiu sadam...

Hiiumaa vallavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 273 kehtestati Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Piloodi katastriüksuse (63901:001:0194)...

Kehtestati Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 18. aprilli 2018 korraldusega nr 273 kehtestati Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Piloodi katastriüksuse (63901:001:0194)...

Hiiumaa Vallavalitsus tunnistas 14.06.2018 korraldusega nr 429 kehtetuks 15.03.2018 korraldusega nr 169 kehtestatud Käina tööstusala II detailplaneeringu kehtestamise ja Käina Vallavalitsuse...

Kehtestati Käina tööstusala II detailplaneering

Hiiumaa Vallavalitsus tunnistas 14.06.2018 korraldusega nr 429 kehtetuks 15.03.2018 korraldusega nr 169 kehtestatud Käina tööstusala II detailplaneeringu kehtestamise ja Käina Vallavalitsuse...

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 164 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse...

Kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 15. märtsi 2018 korraldusega nr 164 kehtestati Kärdla linna Liiva tn 29 detailplaneering. Planeeringuga jagatakse 4780 m² suurune maaüksus kolmeks ja nähakse...

Hiiumaa vallavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering.

Kehtestati Hausma küla Tülli katastriüksuse detailplaneering

Hiiumaa vallavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldusega nr 104 kehtestati Hiiumaa vallas Hausma külas asuva Tülli katastriüksuse detailplaneering.