KOV volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

 

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 236 määrati volikogu liikmete arvuks 23 ning moodustati üks valimisringkond numbriga 1.

Hiiumaa valla valimiskomisjon

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.

 

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima hääletamisruumiga. Terve Hiiumaa on seekord üks valimisringkond. See tähendab, et hiidlased saavad hääletamas käia ükskõik millises Hiiumaal asuvas hääletamisruumis. Valimisnädalal mandril viibiv hiidlane saab esmaspäevast neljapäevani hääletada kõikides hääletamisruumides üle Eesti.

 

Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Sellest aastast on Eestis kasutusel elektrooniline valijate nimekiri. See tähendab, et valimisjaoskonna töötaja kontrollib valija hääleõigust arvutis asuvast nimekirjast. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

Lisainfo

 

Sõnum valijale

Sõnum valijale ENG

Sõnum valijale RUS

 

KOV2021 Hääletamisviisid ENG

KOV2021 Hääletamisviisid RUS