Hetkel toimumas

keskväljaku pisipilt Elamuskeskus Tuuletorn Smart Marina Paluküla terviserajadsuuremõisa koelmualadNaistlaiu sadam

Lõppenud projektid

Kärdla kanalisatsioonKäina kultuurikeskuse renoveerimineProjekt Smart PortsMaritime SafetyMerepääste võimekuspargi 3 lammutus- ja korrastustöödKärdla-Pühalepa kergliiklustee

« Tagasi

EAS toetab Hiiumaa projekte 2,4 miljoniga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Hiiumaa konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekte 2,4 miljoni euroga. Toetust said Kärdla keskväljaku ümberehitamine ja Käinasse rajatav Tuuletorni elamuskeskus.

Kärdla Keskväljaku ümberehitamine

Projekti maksumus kokku 1 859 176 eurot, millest toetuse suurus 1 580 299,60 eurot. Omafinantseering kaetakse laenu arvelt.

Toetuse abil on kavas Kärdla keskväljak ümber ehitada ja muuta see inimestele ning ettevõtlusele atraktiivsemaks: kujundatakse ümber liikluslahendused, väljakule lisatakse lipuväljaku funktsioon, väljaku keskele tehakse pergola, mänguväljak, veesilm koos purskkaevuga, rohealad ja talvisel ajal ka uisuväljak. Kärdla keskväljak muutub inimestele atraktiivsemaks ning luuakse eeldused selleks, et linnasüdames tekiks kaasaegne keskkond ennekõike kohalikele elanikele, aga ka Kärdla külalistele.

Tuuletorni elamuskeskus

Projekti maksumus kokku 2 857 152,45 eurot, millest toetuse suurus 854 394,40 eurot. Omafinantseering kaetakse osaliselt omavahenditest ning samuti laenu arvelt.

Toetuse abil on kavas Käinasse rajada aastaringselt külastajatele avatud peresõbralik, elamuslikku ja harivat meelelahutust pakkuv ning Hiiumaad tutvustav terviklik turismiatraktsioon – elamuskeskus Tuuletorn. Kuuel korrusel asuva interaktiivse ekspositsiooni ja tegevuskeskkonna kaudu pajatatakse lugusid Hiiumaast – inspireerivast loodusest ja kultuuripärandist. Hiiumaa saab uue ja atraktiivse turismiatraktsiooni, mille tulemusel pikeneb saarel turismihooaeg ning külastajatele pakutakse põnevaid tegevusi ka madalhooajal.

Hiiumaa võtab seega kasutusele kõik maakonnale eraldatud 2,4 miljonit eurot, sealhulgas PKT esimeses voorus kasutamata jäänud vahendid. Projektide toel saavad ennekõike kasu teenindus- ja turismivaldkonna ettevõtted, näiteks toitlustus- ja majutusettevõtted, kes saavad oma teenuseid ka madalhooajal aktiivselt pakkuma hakata.

EAS otsustas toetada 29 PKT projekti Hiiu, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare ja Võru maakonnas 19,5 miljoni euroga. PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Käinasse kavandatava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis

Käinasse plaanitava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis

Käinasse plaanitava elamuskeskuse Tuuletorn eskiis