Erahuvitegevuse toetus

Erahuvitegevuse teenusepakkujatele huvitegevuse toetus  

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Hiiumaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Hiiumaa vald.

Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Loe taotlemise korda siit.

 

Taotlemine: Avage haridusregistri link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Erahuvitegevuse toetus, täitke taotlusvorm ja lisage nõutavad dokumendid.

Taotluse esitamise tähtaeg: 30. jaanuar 2020. 

Info: anu.tammearu@hiiumaa.ee

Hiiumaa Rajaleidja Keskus

Aadress: Uus4/5, Kärdla, 92413 Hiiumaa

Telefon: 5880702

E-post: hiiumaa@tiksimrajaleidja.ee

http://www.rajaleidja.ee/hiiumaa

 

Hiiumaa noortenõustaja

Merrild Lebin 

Telefon: 529 1719

E-post: merrild.lebin@hiiumaa.ee

 

Hiiumaa Noortespetside võrgustik

E-post: kristel.pisa@hiiumaa.ee

http://ntk.hiiuvald.ee/noortespetside-vorgustik/

Hiiumaa noortespetside võrgustikku kuuluvad eri valdkondade asjatundjad. Siin saavad kokku noorsootöös tegutsevad ja noorsootöö eest vastutavad spetsialistid.

 

Hiiumaa haridusregister

https://haridusregister.hiiumaa.ee

Alates 2019/2020 õppeaastast on omavalitsuses kasutusel elektrooniline huvihariduse register.