Valdkondlikud arengukavad

Kultuur

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa kultuurivaldkonna arengukava käsitleb valla kultuurivaldkonna hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi tulevikueesmärkide saavutamiseks.

Noorsootöö

Hiiumaa noorsootöö valdkonna arengukava 2022–2030

Hiiumaa noorsootöö on noortest lähtuv ja seda viivad ellu professionaalsed kogukondlikesse võrgustikesse kuuluvad noorsootöötajad, aitamaks kaasa Hiiumaa valla ja Eesti noorsootöö visiooni saavutamisele.

Soojusmajandus

Hiiu valla soojusmajanduse arengukava

Lisa 1 Kärdla linna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 2 Kärdla Leigri piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 3 Kärdla sadama piirkonna soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 4 Kõrgessaare aleviku soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Lisa 5 Lauka küla soojusmajanduse arengukava 2017-2027

Käina aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2022-2032

         Suuremõisa küla soojusmajanduse arengukava aastateks 2020-2030

Vesi- ja kanalisatsioon

Hiiumaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033   

Lisa 1 Volikogu määrus ÜVKA (Terviseamet)

Lisa 2 Volikogu määrus ÜVKA (Keskkonnaanet)

Link arengukavale: https://www.dropbox.com/sh/kk5571eb2zs2wn5/AADqmUN-URtOLL_3KyBH6-qMa/_IGE/2022-03-31?dl=0&lst=

Sotsiaalvaldkond

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava 2022–2030  

Hiiumaa sotsiaalvaldkonna arengukava keskendub laste ja perede, eakate, töötute, erivajadustega inimeste ja tervise probleemidele. Lahendused neile on eri teemavaldkondades:inimareng, majandusareng, taristud ja ühendused, külastuskeskkonna areng, keskkonnahoid ja -teadlikkus.

Sport ja liikumine

Hiiumaa valla spordi ja liikumisharrastuste arengukava 2022–2030

Spordi ja liikumisharrastuste arengukava käsitleb valla spordi ja liikumisharrastuste hetkeseisu, tulevikueesmärke ja tegevusi.