Huvialategevuse toetus 

Toetuse suurus on sissetulekust sõltuv

Huvitegevuse toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale toimetulekuraskustes pere lapse huvikooli õppemaksu või huvialaringi ringitasu tasumiseks.