Koduteenus
 

Koduteenusega tagatakse täisealise isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenusel abistatakse inimest toimingutes, mis terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel takistavad igapäeva toimetulekut kodustes tingimustes.

Koduteenus sisaldab:

Koduabi, mis seisneb inimese abistamises igapäevaeluks vajalikes tegevustes. Samuti abi tegevuste korraldamisel tema kodus ning asjaajamisel väljaspool kodu. Inimese abistatavad tegevused koduabis ei nõua abivajajaga füüsilist kontakti.

Isikuabi, kus abistatakse inimeset tema enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel ja nõuab abivajajaga füüsilist kontakti.

Teenuse taotlemine:

Koduteenuse saamise eelduseks on taotluse esitamine Hiiumaa Vallavalitsusele. Koduteenuse vajaduse hindamiseks teeb ametnik koduteenust taotleva isiku juurde kodukülastuse, mille käigus teostab abivajaduse hindamise.

Hindamisel selgunud koduteenust taotleva isiku kõrvalabi vajaduse ulatuse alusel sõlmitakse leping koduteenuse osutamiseks teenust vajava isiku või tema esindaja ja teenuse osutaja vahel.

Koduteenuse paketid, mis sisaldavad koduabi teenus: 
pakett nr 1, mis sisaldab tegevusi üks kord nädalas, maksumus 21 eurot kuus; 
pakett nr 2, mis sisaldab tegevusi kaks korda nädalas, maksumus 31 eurot kuus; 
pakett nr 3, mis sisaldab tegevusi kolm korda nädalas, maksumus 41 eurot kuus. 

Koduteenuse paketid, mis sisaldavad koduabi teenust ja isikuabi teenust: 
pakett nr 4, mis sisaldab tegevusi üks kord nädalas, maksumus 41 eurot kuus; 

pakett nr 5, mis sisaldab tegevusi kaks kord nädalas, maksumus 61 eurot kuus; 
pakett nr 6, mis sisaldab tegevusi kolm kord nädalas, maksumus 91 eurot kuus; 
pakett nr 7, mis sisaldab tegevusi neli kord nädalas, maksumus 121 eurot kuus; 
pakett nr 8, mis sisaldab tegevusi viis kord nädalas, maksumus 151 eurot kuus. 

 

Hiiumaa vallas osutab koduteenust Hiiumaa Sotsiaalkeskus