Kohanime määramine

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel korralduse eelnõu „Kohanime määramine (Meremäe sadam)", millega kavatsetakse määrata Salinõmme külas Meremäe kinnisasjal...

Salinõmme külas sadama kohanime määramine

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel korralduse eelnõu „Kohanime määramine (Meremäe sadam)", millega kavatsetakse määrata Salinõmme külas Meremäe kinnisasjal...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab Hiiumaa...

Suuresadama külas sadama kohanime määramine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab Hiiumaa...

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel järgmised korralduste eelnõud: 1.Sadama kohanime muutmine (Sõru väikelaevasadam), millega kavatsetakse muuta Sõru...

Sõru väikelaevasadama ja Ristna jahisadama nimede muutmine

Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel järgmised korralduste eelnõud: 1.Sadama kohanime muutmine (Sõru väikelaevasadam), millega kavatsetakse muuta Sõru...

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab...

Liikluspinna Spordi tänav ruumikuju muutmine

Kohanimeseaduse § 6 lõike 8 alusel avalikustab kohalik omavalitsus kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Hiiumaa Vallavalitsus avalikustab...