KOV volikogu valimised 2021

 

Esmaspäeval 18. oktoobril kell 10:00 alustab Hiiumaa valla valimiskomisjon hääletamissedelite ülelugemist Hiiumaa Vallavalitsuses vallamaja saalis.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

 

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 236 määrati volikogu liikmete arvuks 23 ning moodustati üks valimisringkond numbriga 1.

Hiiumaa valla valimiskomisjon

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. Valimisnädal algab esmaspäeval, 11. oktoobril ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda ka elektrooniliselt.

 

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima hääletamisruumiga. Terve Hiiumaa on seekord üks valimisringkond. See tähendab, et hiidlased saavad hääletamas käia ükskõik millises Hiiumaal asuvas hääletamisruumis. Valimisnädalal mandril viibiv hiidlane saab esmaspäevast neljapäevani hääletada kõikides hääletamisruumides üle Eesti.

 

Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Sellest aastast on Eestis kasutusel elektrooniline valijate nimekiri. See tähendab, et valimisjaoskonna töötaja kontrollib valija hääleõigust arvutis asuvast nimekirjast. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.

Lisainfo

 

Valimisjaoskonnad:

 

1. Kärdla kultuurikeskus

Rookopli tn 18, Kärdla linn

11.–16. okt kell 12–20

17. okt kell 9–20

Tel: 5430 1141

(sh valimiskasti koju tellimine)

 

2. Kõrgessaare raamatukogu

Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare

15.–16. okt kell 12–20

17. okt kell 9–20

Tel: 5430 1142

(sh valimiskasti koju tellimine)

 

3. Käina osavalla valitsus

Hiiu mnt 28, Käina alevik

11.–16. okt kell 12–20

17. okt kell 9–20

Tel: 5430 1143

(sh valimiskasti koju tellimine)

 

4. Palade põhikool

Palade kool, Palade küla

15.–16. okt kell 12–20

17. okt kell 9–20

Tel: 5430 1144

(sh valimiskasti koju tellimine)

 

5. Emmaste osavalla valitsus

Vallamaja, Emmaste küla

15.–16. okt kell 12–20

17. okt kell 9–20

Tel: 5430 1145

(sh valimiskasti koju tellimine)

 

Sõnum valijale

Sõnum valijale ENG

Sõnum valijale RUS

 

KOV2021 Hääletamisviisid ENG

KOV2021 Hääletamisviisid RUS