KOV volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.

 

Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 236 määrati volikogu liikmete arvuks 23 ning moodustati üks valimisringkond numbriga 1.