Raske ja sügava puudega lapse toetus

Riigieelarve toetusfondist eraldatud toetust makstakse raske ja sügava puudega laste kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muuks teenuseks, mis aitab vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid kasutatakse raske ja sügava puudega lapse ja tema pere seotud toetava teenuse osutamiseks ja arendamiseks.

Toetav teenus on:

 • lapsehoiuteenus;
 • isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
 • psühholoogiteenus;
 • logopeediteenus;
 • transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 • eluruumi kohandamine, mis on vajalik lapse erivajaduse tõttu;
 • abivahendi täiendav rahastamine;
 • rehabilitatsiooniteenuse täiendav rahastamine;
 • laagrituusiku rahastamine;
 • erinevad teraapiad;
 • teenus või toetus, mis soodustab raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitab vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

Toetuse taotlemine ja määramine

Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:

 •  lapse rehabilitatsiooniplaan või erialaspetsialisti kirjalik soovitus;
 •  otsus lapse puudeastme määramise kohta;
 •  eestkoste puhul kohtumäärus ja/või perekonnas hooldamise leping;
 •  kuludokument.

Teenuse vajadust hinnatakse iga lapse puhul eraldi arvestades lapse ja tema pere vajadusi ning see otsustatakse juhtumipõhiselt.

Toetav teenus võib taotlejale olla tasuta või osaliselt tasuline. Tasu suurus oleneb teenuse mahust, maksumusest, teenust saava isiku perekonna majanduslikust olukorrast ning riigieelarve toetusfondi rahalisest võimalusest.