Sõidutoetus

Toetuse suurus on sissetulekust sõltuv

Sõidutoetus õigustatud isikud:

  • raske või sügava puudega
  • toimetulekuraskuses

Sõidu eesmärk:

  • haridusasutus
  • meditsiiniasutus
  • rehabilitatsiooniasutusse
  • riiklikule erihoolekande teenusele 

Sõidutoetus määrtakse taotluse alusel vaid juhul, kui põhjendatud juhul ei ole võimalik saada vallavalitsuse osutatavat transporditeenust.