Sünnitoetus

Toetuse suurus 200 eurot 

Sünnitoetust makstakse taotluse alusel valla elanikuks sündinud isiku lapsevanemale.

Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

Sünnitoetust on õigus saada ühel lapsevanemal, kes on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi rahvastikuregistris valla elanik ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistris valla elanik.

Sünnitoetust makstakse mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast lapse sündi.

 

Riiklikud Perehüvitiste liigid: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid