Täiendav lapsetoetus

Toetuse suurus:

  • lapse 1 aastaseks saamisel 200 eurot
  • lapse 2 aastaseks saamisel 200 eurot

Täiendavat lapsetoetust lapse ühe ja kahe aastaseks saamisel makstakse taotluse alusel lapsevanemale tingimusel, et laps on valla elanik.

Mitmike puhul makstakse täiendavat lapsetoetust iga lapse kohta

Täiendavat lapsetoetust makstakse mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast lapse sünnipäeva.