Vaimset tervist toetavad tasuta teenused Hiiumaa vallas

Koostöös Sotsiaalministeeriumiga toetab Hiiumaa vallavalitsus vaimse tervise tasuta teenuste pakkumist, et parandada Hiiumaa elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Teenust osutatakse kuni 31. detsembrini 2023.   

Kogukondlike vaimse tervise teenuste arendamine võimaldab pakkuda abi elanikele, kelle vaimse tervise olukord ei vaja veel kliinilist sekkumist, kuid kellel võib ilma õigeaegset abi saamata kujuneda välja vaimse tervise häire. Vaimselt tervel inimesel on olemas oskus kohaneda erinevate muudatustega ja leida parim igast situatsioonist, kuhu ta on sattunud.  

Toetuse eesmärk on parandada inimeste ligipääsu vaimse tervise teenustele. Teenuse saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta teenuseosutajaga, kelleks on Ehrenbusch Consulting OÜ ja SoMoMe OÜ.  

Ehrenbusch Consulting OÜ ,Helena Ehrenbusch: psühholoogiline nõustamine. Eelkõige töötab psühholoogi juures käies nn terapeutiline suhe, mis tähendab usaldust ja kliendipoolset valmidust koostööks.Psühholoogi töö põhisisuks on nõustamine psühholoogilistes küsimustes. Eesmärk on liikuda süsteemselt enda või raviarsti poolt sõnastatud tulemuse suunas. Kontakt helena@ehrenbusch.ee +372 502 4163.  

SoMoMe OÜ, Liina Kohu: paari- ja pereteraapia, perenõustamine. Eesmärk on toetada perekonda läbi nõustamise ja juhendamise, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga (süsteemne töö). Läbi süsteemse töö tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse korral). Kontakt: kohuliina@gmail.com +372 520 6846.