Maakonna arengukava 2035+

Hiiumaa valla arengukava 2035+ eelnõu avalikustamine algas 27. juunil ja kestab kuni 17. juulini. Sel ajal on kõigil võimaluse esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava ja selle lisade kohta meilile valitsus@hiiumaa.ee või vallamajades kohapeal.

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia 2022

Lisa 2 Hiiumaa arengueeldused, olulisemad trendid Hiiumaa ja väliskeskkonna arengus

Lisa 3 arengukava 2035+ tegevuskava

Arengukava 2035+ seire 2022

 

 

 Arengukava muutmise protsess

Lisa 1 Hiiumaa valla eelarvestrateegia

Lisa 2 Arengut mõjutav väliskeskkond

Lisa 3 Hetkeolukorra kirjeldus

Lisa 4 Arengukava tegevuskava

 

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.

 

Kõrgessaare arengustrateegia 2030+

Avalikud koosolekud ja arutelud osavaldades:

Käina osavallas: vallamajas, Hiiu mnt 28, Käina alevik, 4. juulil 2022 algusega kl 14

Emmaste osavallas: vallamajas Emmastes, 4. juulil 2022 algusega kl 15.30

Pühalepa osavallas: vallamajas Tempa külas, 5. juulil 2022 algusega kl 15.30

Kõrgessaare osavallas: vaba aja keskuses, Kõrgessaares Tööstuse tee 25, 6. juulil 2022 algusega kl 16

Kärdla osavallas: Kärdlas Keskväljak 5a, Hiiumaa vallavalitsuse II korruse saalis 7. juulil 2022 algusega kl 16

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelude kokkuvõte

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

 

 

Arengukava muutmine 2020

Augustis 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamine 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuli Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia.

Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.