Maakonna arengukava 2035+

Kõik Hiiumaa elanikud on kutsutud kaasa mõtlema ja oma hääl kuuldavaks tegema, et kujundada Hiiumaa tulevikku meie endi nägemuse järgi. Hiiumaa valla arengukava tegevuskava koostamise protsess on algamas ja meie kõigi panus on äärmiselt oluline.

Ootame teie ettepanekuid ja ideid, mis puudutavad meie kodusaare arengut. Kas teile tundub, et on vaja rohkem investeerida haridusse? Või võiksime keskenduda rohkem turismi arendamisele? Kas vajame paremaid võimalusi noortele või vanematele? Kõik mõtted ja ettepanekud on teretulnud!

 Ettepanekuid saab esitada alates 22. aprillist kuni 12. maini 2024 meiliaadressile valitsus@hiiumaa.ee

Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 1 Eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Hiiumaa arengueeldused, olulisemad trendid Hiiumaa ja väliskeskkonna arengus

Lisa 3 Tegevuskava 2023-2027

Arengukava 2035+ seire 2022

 

Hiiumaa valla arengukava Riigi Teatajas.


Kõrgessaare arengustrateegia 2030+

 

Arengukava muutmine 2021

Valla arengukava ja Leader strateegia muudatuste arutelude kokkuvõte

Ettepanekud arengukava tegevuskava eelnõusse mai 2021

 

 

Arengukava muutmine 2020

Augustis 2020 korraldas vallavalitsus avalikud koosolekud kirjalike ettepanekute arutamiseks. Muudetud arengukavaga nõustusid osavallakogud ja lõppotsuse andis volikogu.

Arengukava muutmise eelnõule laekunud ettepanekute koond 2020 

Ülevaade arengukava täitmisest 19.03.2020

Seire 2019 arengukava tegevuste ja objektide kohta

 

Eelarvestrateegia muutmine 2019

Hiiumaa vallavolikogu arutas eelarvestrateegiat 2019. a septembris ning võttis vastu oktoobrikuu istungil.

 

Arengukava koostamine 2018

Hiiumaa on ainuke omavalitsus, kus valla ja maakonna piirid ühtivad. Seega tuli Hiiumaa vallal koostada lisaks valla arengukavale ja eelarvestrateegiale ka maakonna arengustrateegia.

Hiiumaa arengukavasse saadetud muudatusettepanekud.