Hiiumaa valla eelarve

Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni. 2018. aasta eelarve projekti koostamine on erandliku olemusega, kuna 2017. aasta volikogu väljakuulutamise päevast alates on ühinenud Hiiu vald, Käina vald, Emmaste vald ja Pühalepa vald, moodustades uue haldusüksusena Hiiumaa valla. Kuni uute arengudokumentide kehtestamiseni kehtivad senised arengudokumendid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud enne ühinemist. Valla eelarve koostamisel on võetud arvesse ühinevate omavalitsuste varasemad prioriteedid. Valla eelarve kajastab ühinemislepingus kokkulepitud tegevuste, teenuste ja asutuste finantseerimist ning ühinevate omavalitsuste lepinguid. Valla 2018. aasta eelarve kujundamisel on ühinenud vallad koostanud eelarveprojektid endiste valdade prioriteetidest lähtuvalt ning on korrigeeritud vastavalt ühinemislepingule kulude asukohta eelarves. Maksutulude ja ressursitasude jaotusel on lähtutud ühinevate omavalitsuste 2017. aasta põhitegevuse eelarve mahust, kus vallavalitsuse tasandile jääb kasutada 32,79% maksutuludest ja ressursitasudest, mis katab vallavalitsuse kulu, osavalla tuludeks eraldatakse ülejäänud osa (67,21%) maksutuludest ja ressursitasudest. Osavalla põhitegevuse eelarve tulude jaotamisel maksutuludest ja ressursitasudest lähtutakse vastavalt 2017. aasta antud valla tegelikule maksutulude ja ressursitasude laekumise proportsioonile kogu valla tegelike maksutulude ja ressursitasude laekumisest.

Võrdlust eelarvestrateegiaga eraldi välja ei tooda, sest hetkel kehtivad kõikide endiste omavalitsuste eelarvestrateegiad ning arvestamata ühinemist. Ühinenud Hiiumaa valla arengukava ja eelarvestrateegiat ei ole veel vastu võetud. 

Hiiumaa valla 2018. aasta eelarve

2018. a eelarve lühiülevaade

2018. a eelarve seletuskiri

Seletuskirja lisa: eelarveprojekt kolmandaks lugemiseks

Osavaldade eelarve täitmine seisuga 31. märts 2018

Osavaldade eelarve täitmine seisuga 30. juuni 2018

Osavaldade eelarve täitmine seisuga 30. september 2018

Osavaldade eelarve täitmine seisuga 31. detsember 2018