Jäätmemajandusega seotud uudised:

Hiiumaa inimesed on biojäätmete eraldi kogumisel väga tublid. Üle 600 inimese on vallavalitsusele teatanud, et nende kinnistul kogutakse biojäätmed liigiti.

Puhas Hiiumaa – ühine eesmärk

Hiiumaa inimesed on biojäätmete eraldi kogumisel väga tublid. Üle 600 inimese on vallavalitsusele teatanud, et nende kinnistul kogutakse biojäätmed liigiti.

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Käina osavallas Olerexi tankla kõrval (Mäe plats 2) on käesoleva aasta 15. maist suletud. 

Käina ohtlike jäätmete kogumispunk 15. maist suletud!  

Ohtlike jäätmete kogumispunkt Käina osavallas Olerexi tankla kõrval (Mäe plats 2) on käesoleva aasta 15. maist suletud. 

Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?

Kuidas kompostida biojäätmeid?

Kas teadsid, et kompostides võid vähendada enda perekonna poolt tekitatavat prügi isegi lausa poole võrra?

Hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus korraldada tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine. Seetõttu kaardistab Hiiumaal vallavalitsus koostöös jäätmevedajaga biojäätmete liigiti...

Biojäätmete liigiti kogumist tuleb hakata kinnitama

Hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus korraldada tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine. Seetõttu kaardistab Hiiumaal vallavalitsus koostöös jäätmevedajaga biojäätmete liigiti...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal".

Saadaval veel 4 biojäätmete konteinerit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal".

Veel oktoobri lõpuni kestab vallamajades üle Hiiumaa kampaania: kõik soovijad saavad tasuta võtta biojäätmete tubasteks kogumiseks rohelise korvikese, mis mahub kenasti teiste köögi...

Biokorvide ja -kottide kampaania kestab oktoobri lõpuni

Veel oktoobri lõpuni kestab vallamajades üle Hiiumaa kampaania: kõik soovijad saavad tasuta võtta biojäätmete tubasteks kogumiseks rohelise korvikese, mis mahub kenasti teiste köögi...

Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik ja äärmiselt vajalik. See on ka lihtsaim viis igaühel anda oma panus keskkonnahoidu.

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

Biojäätmete eraldi kogumine on kohustuslik ja äärmiselt vajalik. See on ka lihtsaim viis igaühel anda oma panus keskkonnahoidu.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Saadaval veel kaks kodukompostrit

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Koostöös MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO) on Hiiumaa vallavalitsus alustanud avalike pakendipunktide uuendamist Kõrgessaare ja Emmaste piirkonnas.

Vallavalitsus uuendab koostöös ETO-ga avalikke pakendipunkte Kõrgessaares ja Emmastes

Koostöös MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooniga (ETO) on Hiiumaa vallavalitsus alustanud avalike pakendipunktide uuendamist Kõrgessaare ja Emmaste piirkonnas.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Taotle soodsama hinnaga kodukomposter

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“. Projekti raames soetas vallavalitsus 100 kodukompostrit, 5 konteinerit...

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“.

Kodukompostrite taotluste vastuvõtt algab 9. mail

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Hiiumaa vallavalitsuse projekti „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Hiiumaal“.

Kooli tänav 2 korteriühistu on hea näide sellest, kuidas 30 korteriga kortermajas on võimalik biojäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguda. Ühistu kogub eraldi bio-, pakendi- ja olmejäätmed.

Kooli 2 korteriühistu jäätmete sorteerimisel eeskujuks

Kooli tänav 2 korteriühistu on hea näide sellest, kuidas 30 korteriga kortermajas on võimalik biojäätmeid muudest jäätmetest eraldi koguda. Ühistu kogub eraldi bio-, pakendi- ja olmejäätmed.

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Müügile tulid eelmakstud 25-liitrised prügikotid.

Eelmakstud jäätmekottide müük jätkub ka sel suvel

Hiiumaa vald alustas 2020. aasta suvel pilootprojektina esimesena Eestis külastajatele mugava olmeprügist vabanemise võimaluse pakkumisega. Müügile tulid eelmakstud 25-liitrised prügikotid.

Keskkonnaministeerium kaardistas Eestis kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguse, et paremini planeerida asbesti sisaldavate jäätmete kogumist.

Hiiumaa vald asbestijäätmete kogumiseks toetust ei saanud

Keskkonnaministeerium kaardistas Eestis kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete koguse, et paremini planeerida asbesti sisaldavate jäätmete kogumist.

Hiiumaa vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotlusele positiivse vastuse: KIK toetab 100 koduse kiirkompostri soetamist.

Soodsad kiirkompostrid tulekul

Hiiumaa vallavalitsus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotlusele positiivse vastuse: KIK toetab 100 koduse kiirkompostri soetamist.

Hiiumaa vallavalitsus viis eelmise aasta lõpus läbi küsitluse veebis ja paberkandjal, mille eesmärk oli välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal.

„Jäätmete liigiti kogumine Hiiumaal“ küsimustiku kokkuvõte

Hiiumaa vallavalitsus viis eelmise aasta lõpus läbi küsitluse veebis ja paberkandjal, mille eesmärk oli välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal.

31. jaanuari pärastlõunal avanes Kõrgessaares Kõpu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning...

Ära viska olmejäätmeid pakendikonteinerisse!

31. jaanuari pärastlõunal avanes Kõrgessaares Kõpu pakendipunktis kollase konteineri luuki kergitades pildil olev vaatepilt. Konteinerisse, mis on mõeldud plast- ja metallpakendile ning...

Hiiumaa vallavalitsus soovib välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal ja selleks on jäätmespetsialist teinud veebiküsitluse:

Räägi kaasa: jäätmete liigiti kogumise küsimustik

Hiiumaa vallavalitsus soovib välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal ja selleks on jäätmespetsialist teinud veebiküsitluse:

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud kauemaks kui 2021. aasta lõpuni.

Esita kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

Kinnituse peavad esitama jäätmevaldajad, kes on Hiiumaa vallavalitsuse korraldusega korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastatud kauemaks kui 2021. aasta lõpuni.

22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.

Hoov puhtaks, lase oma vana autoromu tasuta ära viia!

22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania.