Osavallakogud

Osavallakogu on osavalla elanike esinduskogu, mille tööd reguleerib Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus.


Osavallakogusse kuuluvad:

  • kaks selle osavalla valimisringkonnast enim hääli saanud kandidaati;
  • osavallas registreeritud ja tegutsevate ettevõtjate esindaja;
  • osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate esindaja;
  • osavallas tegutsevate haridusasutuste hoolekogude esindaja;
  • osavallas elavate noorte vähemalt 16aastane esindaja;
  • osavallas elavate eakate vähemalt 65aastane esindaja.

Osavallakogu liikmeks võib olla inimene, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi osavallas ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku osavallakogu töös osalemiseks.

 

Osavallakogude liikmed:

Emmaste osavallakogu

Kõrgessaare osavallakogu

Käina osavallakogu

Kärdla osavallakogu

Pühalepa osavallakogu