Osavallad

Osavallad on Hiiumaa vallas tegutsev üksused, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, kohalike elanike kaasamine kohalike küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

Osavaldade tööd reguleerib Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus.

Osavallakogu on osavalla elanike esinduskogu.

 

Emmaste osavald            Kõrgessaare osavald            Käina osavald            Kärdla osavald            Pühalepa osavald

Osavalla ülesanded:

1) piirkonnatasandi arendustegevus ja koostöö kodanike ühendustega;
2) sotsiaalhoolekanne;
3) registritoimingud, asjaajamine ja õigusalane nõustamine;
4) ehitus, maa ja planeeringute alane nõustamine ja asjaajamine;
5) osavalla territooriumil asuva vallavara ja osavallale eraldatud eelarveliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine;
6) vallavara haldamine ja majandamine;
7) noorsootöö, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise korraldamine;
8) elamu- ja kommunaalmajandus;
9) heakord ja haljastus.